ترمینال جی اصفهان

یکی از ترمینال های اصفهان ترمینال جی میباشد. ترمینال جی وظيفه سرويس دهی به مناطق شرقی اصفهان و شهر های مشهد، يزد، کرمان و سیرجان را بعهده دارد.

ترمینال جی به مساحت ۱۷۰۰۰ مترمربع و ۲۰۰۰ متر مربع زيربنا و ۹۰۰۰ مترمربع فضای سبز در بهمن ماه ۱۳۷۰ افتتاح شد .

روزانه به طور متوسط حدود ۲۵۰۰۰ نفر مسافر از ترمینال جی جهت مسافرت استفاده مينمايند.

برای خرید بلیط اتوبوس به مقصد تهران و یزد می توانید مستقیما به ترمینال جی مراجعه نمایید.

شرکت های مسافربری عدل جی و سیروسفر جی روزانه اتوبوس های بسیاری را از ترمینال جی به تهران و یزد می فرستند.

امكانات و خدمات موجود در ترمینال جی

  • خدمات تاكسی سرويس
  •  نمازخانه مردانه و زنانه
  • وجود ۵ شركت مسافربری
  • فروشگاه های مواد غذایی، صنایع دستی و پوشاک
  • وجود انبار برای شرکت های مسافربری 
  • استراحتگاه برای رانندگان
  • معاينه فنی خودرو 

آدرس ترمینال جی:

اصفهان، خيابان جی، ابتدای خيابان همدانيان 

ترمینال جی اصفهان