شماره تلفن شرکت های مسافربری

ارتباط با شرکت های مسافربری

مسافر گرامی با انتخاب نام شرکت مسافربری مورد نظرتان و کلیک بر روی گزینه جستجو ، می توانید شماره تلفن شرکت مسافربری که عضو سامانه پایانه ها می باشد را مشاهده کنید.

نام شرکت شماره تلفن شرکت مسافربری
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه 03134358811
عدل اصفهان پایانه کاوه 03134359090
عدل اصفهان پایانه صفه 03136732805
لوان نور دولت آباد 03145840996
ایران پیما خمینی شهر 03133604939
تک سفر اصفهان پایانه صفه 03136732743
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359030
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359060
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه 03136732737
همسفر وطن خمینی شهر 03133604936
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه 03134358997
رویال سفر اصفهان پایانه کاوه 03134358800
پیک صبا خرمشهر 06153541500
ایران پیما مبارکه 03152461711
عدل یزد 03537237001
لوان نور کاشان 03155447000
ایران پیما آباده 07144334355
گیتی پیما آبادان 06153320555
میهن نور اصفهان پایانه صفه 03136732748
عدل راور 03433726071
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه 03136732820
ایران پیما مسجدسلیمان 06143262394
ایران پیما شاهین شهر 03145231213
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه 03134359294
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه 03134359001
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه 03136732784
لوان نور اصفهان پایانه کاوه 03134359082
آریا سفر سیرجان 03442341123-4
میهن نور اصفهان پایانه کاوه 03134359071
ترابر بی تا ساری تعاونی 15 پایانه دولت 01133241617
ترابر بی تا کاشان 03155444412
آسیا سفر شاهین شهر 03145232116
سیروسفر شهرضا 03153245616
پیک صبا شاهین شهر 03145221720
سیروسفر بیرجند 05632311111
سیروسفر شاهین شهر 03145232042
عدل سیرجان 03442341136-7
عدل جیرفت 03482350110
عدل اصفهان پایانه جی 03135232030
پیک صبا کاشان 03155455000
همسفر بیرجند 05632313035-7
لوان نور بیرجند 05632319595
جهان گشت مهر لارستان فارس 07152336099
ماهان سفر ایرانیان بندرعباس 07633660470
مارال سير ماهشهر 06152380229
پیک صبا ماهشهر 06152380110-13
ترابر بی تا مسجدسلیمان 06143262350
ایران پیما بیرجند 05632312047
میهن نور بیرجند 05632314010
ترابر بی تا ایذه 06143630050
گیتی نورد ابرکوه یزد 03532843393
گیتی پیما شاهین شهر 03145229164
گیتی پیما فولادشهر 03152621111
آسیا سفر ماهشهر 06152380223
پیک صبا ایذه 06143651050
گیتی پیما زرین شهر 03152232898
آسیا سفر قشم 07635228033
آریا سفر ماهشهر 06153338884
میهن نور ساری پایانه دولت 01133240131
ترابر بی تا شاهین شهر 03145232011
گیتی پیما ساری پایانه دولت 01133260670
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه 06132289393
ترابر بی تا خمینی شهر 03133604933
گیتی پیما مسجدسلیمان 06143267077
پیک صبا اصفهان پایانه صفه 03136732715
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه 03134359050
ایران پیما اصفهان پایانه صفه 03136732765
ایران پیما نجف آباد 03142663305
ترابر بی تا شوشتر تعاونی 15 06136226868
پیک صبا آبادان 06153327777
ایران پیما زرین شهر 03152235452
ایران پیما ایذه 06143653030
پیک صبا بیرجند 05632319119
تک سفر ایرانیان ایذه 06143621376
ایران پیما شهرضا 03153245622
لوان نور قائن خراسان جنوبی 05632522211
تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان 03442251130
سیروسفر طبس 09131554436
گیتی پیما قشم 09331612066
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی 05632523211
جهان گشت مهر بندرعباس 07633684230
پیک صبا خمین 08646221717
پیک معتمد ساری پایانه دولت 01133251007
گیتی پیما بندرعباس 07633684135
لوان نور اصفهان پایانه صفه 03136733290
ایران پیما بندرعباس 07633660469
سیروسفر شاهرود 02332392311
تک سفر اصفهان پایانه کاوه 03134359200
رویال سفر بندرعباس 07633684144
تک سفر بندرعباس 07633684150
ترابر بی تا اراک 08632222380
پیک صبا اراک 08633134700
پیک صبا بندرعباس 07633660476
سیروسفر گلپایگان 03157437772
عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه 03134358780
آریا سفر زابل 05432295033
پیک صبا نورآباد لرستان 06632722027
پیام گوهر لارستان 07152331002
میهن نور آریا مراغه 04137450526
خسرو گستر نورآباد فارس 07142523487
سیروسفر زرین شهر 03152235453
عدل مسجد سلیمان 06143227014
عدل ماهشهر 06152380047
مارال سیر ایرانیان بندرعباس 07633664001
میهن نور سمیرم 03153662196
جهان گشت مهر بیرجند 05632318999
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان کاوه 03134358872
جوان سیر ایثار شعبه بیرجند 05632316411
جوان سیر ایثار شعبه تربت حیدریه 05152246260
جوان سیر ایثار شعبه بابل 01132044478
جوان سیر ایثار شعبه غرب تهران 02144632941-3
سفرسیر آریا بیرجند 05632319119
ترابر بی تا خرمشهر 09162900017
آسیا سفر میبد 03532352711
سیروسفر سیرجان 03442341126-7
ایمن سفر ایرانیان بندرعباس 07633667770
سیروسفر قائن 05632532220
عدل کهنوج 03443209000
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه 03136732740
رویال سفر ایرانیان ماهشهر 06152380123
آسیا سفر تهران ترمینال غرب (آزادی) 02144673650
لوان نور خمینی شهر 03133649593
عامر بافق نماینده کیان سفر 03532448808
تک سفر ایرانیان فولادشهر 03152620101
ایران پیما ماهشهر 06152380229
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی 02184091
رویال سفر گرگان 01732682507
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی 02183891
رویال سفر تهران ترمینال آزادی 02144663075
سیروسفر تهران ترمینال شرق 02177865696
سیروسفر گرگان 01732682505
سیروسفر گنبد 01733382500
رویال سفر ساری 01133240240
رویال سفر چالوس 01152282040
رویال سفر شاهین شهر 03145231522
رویال سفر قائمشهر 01142250718
رویال سفر بابل 01132192449
سیروسفر بابل 01132271000
رویال سفر بابلسر 01135252800
رویال سفر کرج 02632700007
رویال سفر بندرانزلی 01344435440
رویال سفر رشت 01333606667
رویال سفر ارومیه 04432344494
سیروسفر رشت 01333661165
رویال سفر اراک 08632214426
سیروسفر اراک 08633140284
رویال سفر بروجرد 06642502222
سیروسفر خرم آباد 04933042998
ترابر بی تا فولادشهر 03152640064
تک سفر آبادان 09169300970
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب 02155182320
سامانه فروش سپند 09129090377
عدل فولادشهر 03152637787
رویال سفر تهران ترمینال پونک 02144612191
رویال سفر شهرضا 03153245611
رویال سفر ایذه 06143651889
رویال سفر اردبیل 04533813291
آسیا سفر نهاوند 08133233570
پیک صبا تهران پایانه جنوب 02155185415-22
ترابر بی تا نجف آباد 03142663303
تک سفر شاهین شهر 03145231527
میهن نور آریا آباده 07144354110
پیک صبا قم تعاونی 17 02536644091
پیک صبا تهران بیهقی (آرژانتین) تعاونی 17 02188543426
پیک صبا برداسکن تعاونی 17 05155422866
پیک صبا کاشمر تعاونی 17 05155223001
میهن نور کهنوج 03443208181
آسیا سفر دزفول 06142284024
ماهان سفر ایرانیان سیرجان 03442341142
رویال سفر اصفهان پایانه صفه 03136732771
رویال سفر همدان 08134241618
سیروسفر همدان 08134222871
سیروسفر اصفهان پایانه صفه 03136732751
تعاونی 14 پارسیان گلپایگان 03157437772
پیک معتمد بیرجند شماره 2 05632312655
آسیا سفر شهریار 02165289311
آسیا سفر اندیشه 02165561890
لوان نور ورامین تعاونی 8 02136231193
پیک معتمد شهریار تعاونی 2 02165251555
آریا سفر تعاونی 11 پایانه شرق 02177864355
حاجت گشت شهریار 02165255000
همسفر مهر تهران پایانه جنوب 02155185430
مارال سیر ایرانیان تهران پایانه غرب 02144642027
ایران پیما تهران تعاونی یک پایانه جنوب 02155185312
آریا سفر تهران تعاونی 11 پایانه غرب 02144662933
پیک معتمد تهران تعاونی 2 پایانه جنوب 02155185325
گیتی پیما تهران تعاونی 12 02144668198-9
سفر سیر آریا تهران تعاونی 3 ترمینال جنوب 02155185329
تک سفر ایرانیان تهران تعاونی 13 ترمینال غرب 02144662600
ترابر بی تا تهران تعاونی 15 ترمینال غرب 02144672006-8
جهان گشت مهر تهران تعاونی 16 ترمینال جنوب 02155185408
لوان نور تهران تعاونی 8 ترمینال غرب 02144663221
سیروسفر شهریار 02165251920
ماهان سفر ایرانیان پایانه غرب 02144665051
تک سفر اسلام شهر تعاونی 13 02156345840
ماهان سفر ایرانیان پایانه جنوب 02155335533
گیتی پیما شهریار 02165250555
گیتی پیما تهران ترمینال غرب 02144632007-8
همسفر چابکسواران تهران 02188534385
همسفر تندر ارومیه 04432365401
طلوع رامسر 01155252169
پیک معتمد بهشهر تعاونی 2 01134525355
قائم گشت 01142260606
ایمان عباس آباد 01154622799
رمک رامسر 01155226800
ساحل تنکابن 01154274025
ایران پیما آمل 01121329014
ایران پیما چالوس تعاونی یک 01152229422
ایران پیما نوشهر تعاونی یک 01152356215
ایران پیما بابلسر تعاونی یک 01135331000
پیک معتمد بابلسر تعاونی 2 01132279404
سیروسفر ساری 01133248396
ایران پیما ساری تعاونی یک 01133241000
ایران پیما نور تعاونی یک 01144552737-8
پیک معتمد آمل تعاونی 2 01143290080
ایران پیما محمود آباد تعاونی یک 01144740300
ایران پیما بابل تعاونی یک 01132277777
عدل دزفول 45 متری میدان رودبند 06142284315
ایران پیما رویان 01144542888
رویال سفر ایرانیان محمود آباد 01144742447
اعتماد سفر تنکابن 01154271060
ترابر بی تا آمل 01143290115
ایران پیما تنکابن 01154271050
آفتاب سیر بابل 01132278104
پیک معتمد بابل 09111135104
ایران پیما نکا 01134733333
ایران پیما بهشهر 01134525511
همسفر چابکسواران بابلسر 01135331000
رویال سفر ایرانیان رویان 01144543888
گیتی پیما کرج 02632701813
آسیا سفر کرج 02632755658
ایران پیما کرج 02632706364
بی تا کرج تعاونی 15 02632700091
لوان نور کرج تعاونی 8 02632754795
عدل کرج 02632708162
سیروسفر کرج 02632721135
آریا سفر آسیا کرج 02632743616
ماهان سفر ایرانیان کرج 02632702812
میهن نور آریا کرج 02632721544
تک سفر کرج 02632702649
ایران پیمان کرج 02632727191
همسفر چابکسواران کرج 02632711040
جهان گشت مهر کرج تعاونی 16 02632750318
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه کاوه 03134359100
همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه 03136732725
همسفر چابکسواران نجف آباد 03142663191
همسفر چابکسواران مبارکه 03152461777
ایران پیما تبریز 04134793060
همسفر چابکسواران تبریز پایانه مرکزی 04134793838
همسفر چابکسواران تبریز پایانه شمال غرب 04132612251
تک سفر ایرانیان تبریز 09351018246
ایران پیما خراسان 05138519426
ایران پیما سبزوار 05144446018
گیتی نورد مشهد تعاونی 12 05138518056
همسفر چابکسواران مشهد 05138546511
ترابر بی تا مشهد تعاونی 15 05138545083
کیان سفر پاسارگاد تعاونی 5 05138518808
پیک صبا مشهد 05138519483
سیروسفر سبزوار 05144446024
جهان گشت مهر مشهد 05138519517
ایران پیما کاشمر تعاونی یک 05155220001
پیک معتمد سبزوار 05144446022
تک سفر ایرانیان سبزوار 05144446019
ترابر بی تا سبزوار تعاونی 15 05144446015
کیان سفر پاسارگاد مشهد 05138515466
سیروسفر بجنورد 05832253066
پیک معتمد اسفراین 05837222567
سفر سیر آریا اسفراین 05837228081
پیک معتمد بجنورد تعاونی 2 05832250600
ایران پیما بجنورد تعاونی یک 05832253336
ترابر بی تا بجنورد تعاونی 15 05832253434
ایران پیما شیروان تعاونی یک 05836242244
پارسیان شیروان تعاونی 14 05836215675
شماره 15 ترابر بی تا شیروان 05836242236
تک سفر ایرانیان بجنورد 05832720500
گیتی نورد بشرویه 05632772400
گیتی نورد طبس تعاونی 12 05632832212
آراد سیر امید طبس 05632813155
ایران پیما دزفول 06142421813
پیک معتمد اهواز تعاونی 2 06133780011
ایران پیما شوشتر تعاونی یک 06136226100
ایران پیما اهواز 06133780003
تی بی تی دزفول تعاونی 15 06142284034
سیروسفر آبادان 09331594771
پیک صبا دزفول 09032195890
عدل شوش تعاونی 7 06142821400
تک سفر ایرانیان اهواز 06133780017
سفر سلامت بهبهان 06152836040
سیروسفر رامهرمز 06146524596
رویال سفر ایرانیان رامهرمز 06146524596
ترابر بی تا ماهشهر 06152327509
سیروسفر دزفول 06142284113
رویال سفر آبادان 06153255446
همسفر چابکسواران اهواز پایانه سیاحت 06133780002
گيتى پيما خوزستان پایانه سیاحت 06133780005
آریا سفر آسیا خرمشهر 06153542421
سیروسفر اندیمشک 06142623202
پیک صبا اندیمشک 06142623217
عدل اندیمشک 06142623203
تک سفر ایرانیان اندیمشک 06142623201
میهن نور آریا اهواز 06133780004
آریا سفر آسیا اهواز 06133780007
ترابر بی تا اهواز تعاونی 15 06133780015
ایمن سفر ایرانیان اندیمشک 06142623212
ترابر بی تا اندیمشک تعاونی 15 06142623310
جهان گشت مهر اهواز 06133780013
همسفر چابکسواران اندیمشک 06142623208
آسیا سفر اندیمشک 06142623204
آریا سفر آسیا آبادان 06153255045
ایمن سفر ایرانیان اهواز 06133780003
آریا سفر آسیا اندیمشک 06142623211
پیک صبا اهواز پایانه سیاحت 06133780012
عدل اهواز تعاونی 7 06133780016
ایران پیما اندیمشک تعاونی یک 06142623207
همسفر چابکسواران خرمشهر 06153545951
همسفر دزفول 06142284030
پیک صبا درخشش بهبهان 06152834888
سیروسفر اهواز پایانه سیاحت 06133780009
همسفر چابکسواران آبادان 06153255110
ایران پیما آبادان تعاونی یک 06153255010
لوان نور اهواز تعاونی 8 پایانه سیاحت 06133780008
همسفر چابکسواران شوشتر 06136213010
بی تا آبادان 06153337972
عدل دزفول 06142284315
میهن نور آریا اندیمشک 06142641352
پیک صبا اهواز پایانه شرق 06133780012
مارال سیر ایرانیان آبادان تعاونی 10 02155185372
سیروسفر اهواز پایانه شرق 06133780017
جهان گشت مهر دزفول 06142284313
لوان نور اهواز تعاونی 8 پایانه شرق 06133780008
ترابر بی تا رامهرمز تعاونی 15 06146524596
همسفر چابکسواران ماهشهر 06152322428
جهان گشت مهر اندیمشک 06142623060
ترابر بی تا جهرم تعاونی 15 07154331717
پارسیان شیراز تعاونی 14 07137309353
همسفر چابکسواران پاسارگاد رستم 01133241000
راه پیما پارسیان شیراز 07137316661
آسیا سفر فارس 07138336279
سفر سیر آریا 07137309353
گیتی پیما کازرون 07142233027
سیروسفر جهرم 07154333177
میهن نور آریا شیراز تعاونی 4 07137309643
ترابر بی تا شیراز تعاونی 15 07137307225
رویال سفر ایرانیان جهرم 07154331830
آسیا سفر شیراز کاراندیش 07137309857
آریا سفر آسیا شیراز پایانه کاراندیش 07137309353
عدل داراب تعاونی 7 07153525070
پیک معتمد اقلید تعاونی 2 07144552020
تک سفر ایرانیان لامرد 07152723900
گیتی نورد شیراز 07137302939
تک سفر ایرانیان شیراز 07137315000
گیتی پیما لامرد 07152722444
کیان سفر پاسارگاد شیراز 07137317802
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش 09171000014
مارال سیر ایرانیان شیراز 07137303132
آریا سفر آسیا داراب 07153525080
توحید لامرد 07152722600
تک سفر ایرانیان گراش 07152440055
گیتی پیما فارس 07137305266
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز 07138336280.
ایران پیما سیرجان تعاونی یک 03442259096
ترابر بی تا کرمان تعاونی 15 03432152692
رویال سفر ایرانیان کلاچای 01342687700
آریا سفر آسیا لنگرود تعاونی 11 01342522229
شفیعی نسب املش 01342722043
آریا سفر صومعه سرا تعاونی 11 01344324514
عدل سفر انزلی 01344422132
پیک صبا لنگرود تعاونی 17 01342528060
شاهین گیلان تعاونی 15 01333667792
ترابر بی تا رودسر 01342627941
رویال سفر ایرانیان لنگرود 01342535650
رویال سفر ایرانیان رودسر 01342616550
عدل لنگرود تعاونی 7 01342533666
سیروسفر لنگرود 01342527282
آرتا سبلان رودسر 01342620055
عصر ایران آستارا 01344833242
سفرگستر ایرانیان نماینده رشت 01333664335
آریا سفر آستارا تعاونی 11 01344835725
عدل رشت 01333662700
گیلان پیما آسیا سفر رشت 01333663993
سپهر آسیا آستارا 01344832398
آریا سفر آسیا رشت 01333620300
ترابر بی تا انزلی 01344432080
جهان گشت مهر رشت 01333603592
سپهر آسیا رشت 01333600943
عدل تالش نصرتی تعاونی 7 01344232771
ایران پیما لنگرود تعاونی 1 01342522767
همسفر راه باران 01333606044
همسفر چابکسواران انزلی 01344424888
عدل آستارا 01344832677
عدل رودسر 01342622195
آرتا سبلان رشت 09112319871
سپهر آسیا رودسر 01342627941
ترابر بی تا لنگرود تعاونی 15 01342533666
آسیا سفر لنگرود 01342533666
سفر گستر لنگرود 01342533666
ایران پیما ارومیه تعاونی یک 04432347781
ایران پیما بوکان تعاونی یک 04446254000
همسفر ارومیه 04432332223
ایران پیما مهاباد تعاونی یک 04442228060
گیتی پیما بوکان 04446238035
ندای دهوار سراوان 05437642303
همسفر زاهدان 05433432741
مسافربری صمدی نماینده آرتا سبلان 01342420052
ایران پیما بلوچ ایرانشهر تعاونی یک 05437222171
آریا سفر آسیا تالش یوسفی 09121354108
پیک صبا چابهار 05435333215
ایران پیما زاهدان تعاونی یک 05433432745
همسفر چابکسواران گرگان پایانه مسافربری 01732682508
همسفر شمس شعبه سراوان 05437642303
مهین نور بندر عباس 07633660467
ایمن سفر ایرانیان بندر عباس 07633667770
لوان نور بندر عباس 07633662103
سیروسفر بندر عباس 07633660472
بی تا بندر 07633660475
همسفر چابکسواران بندر عباس 07633660471
آریا سفر بندر عباس 07633660468
آسیا سفر خلیج فارس 07633687252
پیک معتمد بندر عباس تعاونی 2 07633660466
راه پیما پارسیان بندر عباس 07633662668
لوان نور قشم 07635273200
سیروسفر زنجان 02433778444
همسفر مهر زنجان 02433773939
آسوده سفر زنجان 02433775302
لوان نور زنجان تعاونی 8 02433785958
کیان سفر پاسارگاد سنندج تعاونی 5 08733520352
میهن نور آریا سنندج 08733520356
ایران پیما همدان تعاونی یک 08134224005
پیک معتمد همدان 08134224430
ایران پیما شهرکرد تعاونی یک 03832276055
همسفر شهرکرد 03832276000
سیروسفر شهرکرد 03832275490
همسفر چابکسواران بروجن 03834226500
رویال سفر شهرکرد 03832272965
لوان نور شهرکرد 03832271291
ایران پیما بروجن 03834224757
تک سفر شهرکرد 09137325422
ایران پیما خرم آباد تعاونی یک 06633330006
ایران پیما گرگان 01732682501
گیتی پیما گرگان 01732682504
عدل گرگان تعاونی 7 01732682503
لوان نور گرگان 01732682509
پیک معتمد جرجان 01732682506
ترابر بی تا گرگان تعاونی 15 01732682502
همسفر چابکسواران گرگان دفترخیابان ولیعصر 01732682508
میهن نور گرگان تعاونی 4 01732682500
گیتی پیما خرم آباد 06633301800
همسفر چابکسواران گرگان شعبه آزادشهر 01732682508
ایران پیما بروجرد تعاونی یک 06642455001
ایران پیما دورود تعاونی یک 06643221919
عدل خرم آباد تعاونی 7 06633309571
پیک صبا بروجرد 06642629500
پیک صبا الیگودرز 06643331090
ترابر بی تا خرم آباد تعاونی 15 06633331016
تک سفر ایرانیان خرم آباد 06612215593
راه پیمای پارسیان الیگودرز 06643331090
آریا سفر آسیا الیگودرز 06643331919
لوان نور بروجرد تعاونی 8 06642444312
ایمن سفر ایرانیان الیگودرز 06643321090
ماهان سفر ایرانیان دورود 06643225913
سیروسفر کوهدشت 06632626717
تی بی تی دورود 06643225913
همسفر چابکسواران بروجرد 05832252362
همسفر چابکسواران خرم آباد 06633315593
پیک صبا خرم آباد 06633301800
سیروسفر ایلام 08432228686
ترابر بی تا ایلام تعاونی 15 08432228080
میهن نور آریا ایلام تعاونی 4 08432229514
عدل ایلام تعاونی 7 08432228484
مارال سیر یاسوج تعاونی 10 07433222301
راهپیمای پارسیان یاسوج 07433330773
لوان نور یاسوج 07433222067
آریا سفر آسیا یاسوج 07433331142
سیروسفر دهدشت 07433330773
ایمن سفر ایرانیان یاسوج 07433346730
ایران پیما شاهرود 02332221441
پیک معتمد دامغان 02335232714
پیک معتمد شاهرود تعاونی 2 02332390568
ایران پیما یزد تعاونی یک 03537236768
سیروسفر یزد 03537232100
رویال سفر ایرانیان 03537234500
گیتی پیما یزد 03537236761
ترابر بی تا یزد 03532236778
تک سفر ایرانیان یزد تعاونی 13 03537238400
ماهان سفر ایرانیان یزد 03537236766
ایمن سفر ایرانیان یزد 03537236664
میهن نور آریا یزد 03537236661
آسیا سفر یزد 03537232400
همسفر چابکسواران یزد 03537236660
تک سفر ایرانیان اردکان 03532248576
پارسیان یزد تعاونی 14 03537237001
لوان نور یزد 03537236771
گیتی نورد یزد تعاونی 12 03537236662
تک سفر ایرانیان کنگان 07737233428
ترابر بی تا سنندج 08733520361-2
عدل شاهین شهر 03145232030
میهن نور ساحل قشم 07635273001
آسیا سفر اهواز 06133780006
پیک معتمد آبادان تعاونی 2 06153255186
عدل نجف آباد 03142663336
آسیا سفر خمینی شهر 03133585023
ایران پیما کاشان 03155464000
ایمن سفر شیراز 07137304563
ترابر بی تا ایرانشهر 05437222020
همسفر چابکسواران رامسر 01155226800
آسیا سفر تبریز 04134761113
صفای گیلان لوان نور رشت 01333660070
سامانه فروش سفر724 09129090377
اتحاد خمین 08646223134
آسیا سفر همدان 08134227409
عدل ایذه 06143624789
پیک صبا زرین شهر 03152231336
میهن نورآریا (تعاونی 4) ابرکوه 03532843003
جهان گشت مهر سرایان 05632905051
گیتی پیما ابرکوه 03532842677
میهن نور آریا چابهار 05435333560
آریا سفر آسیا یزد 03537231110
آسیا سفر درگهان 07635274320
گیتی نورد یزد پایانه همافر 03537246522
آسیا سفر آبادان 06153260101
پیک صبا زابل 05432295024
عدل بافت 03442422627
رویال سفر قشم 07635229969
رویال سفر آمل 01143244702
رویال سفر آستارا 01344832398
پیک معتمد زابل 05432295031
همسفر آمل 01143290120
بین المللی گیتی پیما تهران ترمینال جنوب 02155185381
همسفر مهر تهران پایانه غرب 02144665549
مارال سیر ایرانیان تهران پایانه جنوب 02155185372-5
ایران پیما تهران تعاونی یک پایانه بیهقی 02188543662
ایران پیما تهران تعاونی یک پایانه شرق 02177865530
ایران پیما تهران تعاونی یک پایانه غرب 02144663954
آریا سفر تهران تعاونی 11 پایانه جنوب 02155185376
پیک معتمد تهران تعاونی 2 پایانه شرق 02177880855
ایران پیما اهواز پایانه شرق 06132287141
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه مدرس 09171000014
گیتی پیما تهران ترمینال جنوب 02155185381
سفر سیر آریا تهران تعاونی 3 ترمینال غرب 02144662880
لوان نور تهران تعاونی 8 ترمینال جنوب 02155185362
جهان گشت مهر تهران تعاونی 16 ترمینال غرب 02144659878
ترابر بی تا تهران تعاونی 15 ترمینال جنوب 02155185401
ترابر بی تا تهران تعاونی 15 ترمینال شرق 02177868144
تک سفر ایرانیان تهران تعاونی 13 ترمینال بیهقی 02188534385
تک سفر ایرانیان تهران تعاونی 13 ترمینال جنوب 02155185387-92
همسفر چابکسواران تهران ترمینال شرق 02177740913
ماهان سفر ایرانیان ترمینال غرب 02156696825
سیروسفر ترمینال جنوب 02155185424
14 پارسیان گرگان 01732680470
آریا سفر آسیا گرگان 01732681604
رویال سفرایرانیان اردکان 03532257070
ایران پیما ورامین 02136231193
ماهان سفر ایرانیان اسلامشهر 02156696825
آریا سفر آسیا شعبه قرچک 02136170177
آرتاسبلان پایانه شرق 02177702777
شب نورد نمایندگی تعاونی 15 قرچک 02136170898
همسفر چابکسواران فلاورجان 03123124442
تعاونی 15 ملارد 02632700091
همسفر چابکسواران شهریار 02165250554
بى تا کرج شعبه شهريار 02165289311
میهن نور شهریار 02165251920
همسفر چابكسواران اردكان 03532248571
میهن نور آریا میبد تعاونی 4 03532322822
ماهان سفر ایرانیان مشهد 05138519529
همسفر چابکسواران سبزوار 05144446021
میهن نورآریا بجنورد 05832252185
تک سفر دزفول 06142284027
تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق 06132284055
بی نظیرگلستان اهواز پایانه شرق 06132289690
همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق 06132277811
گيتى پيما خوزستان پایانه شرق 06132910549
گیتی پیما ایران اندیمشک 06142625160
آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت 06133780006
عدل اهواز پایانه شرق 06132289892
عدل آبادان 09166304408
آسیا سفر کرمانشاه 08334225417
آریا سفر آسیا شعبه دزفول 06142284024
رویال سفر ایرانیان دزفول 06142284194
جوان سیر ایثار اهواز پایانه سیاحت 06133780015
پیک معتمد داراب 07153562050
گیتی پیما داراب 07153560318
آسیا سفر داراب 07153560311
سیروسفر داراب 07153560316
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه امیرکبیر 07138204366
پیک صبا شهر بابک 03434113337
ایمن سفر ایرانیان انزلی 01344432080
آریا سفر آسیا انزلی 01342959500
میهن نور آریا تعاونی 4 رشت 01333665675
لوان نور چابهار 05435336664
ایران پیما ایلام 08432227390
گیتی پیما یاسوج 07433223508
ترابر بی تا بروجرد 06642455015
میهن نور (تعاونی 4) خرم آباد 06633338096
پیک معتمد بروجرد 06642455015
گیتی پیما ایلام 08432227390
میهن نور آریا یاسوج 07433331142
رویال سفر شاهرود 02332224807
آسیا سفر بروجرد 06642455015
رویال سفر ایرانیان بروجن 03834237772
تعاونی شماره یک سنندج 08733520340
پیک معتمد دورود 06643216700
همسفرچابکسواران دورود 06643238017
میهن نور آریا شماره 4 دورود 06643212575
ماهان سفر داراب 07153561050
عدل فسا 07153334915
آریا سفر آسیا شیراز پایانه مدرس 07137276387-8
میهن نور آریا اقلید 07138737211
عدل اقلید 07138737211
تک سفر ایرانیان مشهد 05138518091
آسیا سفر عسلویه 09170770917
رویال سفر ایرانیان اندیمشک 061 42641352
رویال سفر ایرانیان نماینده سراوان 05437642303
سیروسفر شهر قدس 02146898905
شماره یک ساری در جویبار 01132207640
شماره پانزده ترابر بی تا تنکابن 01154271060
آرتا سبلان ساری 01133248396
همسفر چابكسواران بهشهر موسوی 01134521608
همسفر چابکسواران چالوس 01152223399
همسفر چابکسواران بابل 01132044309
آریا سفر آسیا نماینده بابل 01132277322
همسفر چابکسوارن تنکابن 01154271060
تک سفر ایرانیان شعبه تنکابن 01154274015
شماره ۱۴ پارسیان کرج 02632709927
ایران پیما خوانسار 03157233170
شماره چهارده پارسیان مشهد 05138519516
سیروسفر شیروان 05836242233
پارسیان فاروج 05836426151
دهک گشت سالوک تعاونی یک اسفراین 05837231125
ایران پیما پارس آباد 04532783637
آسیاسفر دهدشت 07433346730
لوان نور دهدشت 07432265999
لوان نور پلدختر 06632227586
لوان نور کوهدشت 06632643578
میهن نور آریا شعبه آبادان 06153255110
میهن نور آریا ایرانشهر 05437221564
ايران پيما بلوچ تعاونى شماره 1 ایرانشهر 05437222618
ايران پيما بلوچ تعاونى شماره 1 چابهار 05435336960
جهان گشت مهر چابهار 05435331040
لوان نور مهاباد 04442449595
ترابر بی تا سردشت 04444325050
جمال سیر بوکان نماینده تعاونی 15 ترابربی تا 04436285777
جهان گشت مهر فردوس 05632728603
گیتی نورد فردوس 05632728602
نوید ارسنجان 07143528067
گیتی پیما لارستان 07137305825
لاله سیر ارسنجان 07143523600
سيروسفر فسا 07153334915
ایمن سفر ایرانیان پارسیان 07644626920
میهن نور نقده تعاونی 4 04435623030
کیان سفر پاسارگاد سلماس 04435222251
آریا سفر آسیا فومن 01344324515
تک سفر ایرانیان رشت 01333665675
بين المللى گيتى پيما ايران پایانه مدرس 07137353237
ترابر بی تا فارس پایانه مدرس 07137269888
پیک معتمد شیراز پایانه مدرس 07137269888
تک سفر ایرانیان خنج 07152629282
هرمس گشت 03133666668
شماره دو پی ام تی مشهد 05138518871
عدل بندرعباس 07633621009
آریا سفر داران (بدیعی سیر) 03157251114
تک سفر سیرجان 03442341138
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز کاراندیش 07137303307
میعاد تلاش 09193805062
مارال سیر تعاونی 10 اهواز 09166551683
همسفر کهنوج 03443233370
میهن نور سیرجان 03442341108-9
ایران پیما میناب 07642225853
راهپیما پارسیان تعاونی 9 مراغه 04137454280
عدل تبریز 04134791911
آرتا سبلان گرگان 01732686910
تعاونی شماره هفت عدل پایانه جنوب 02155185355
ارس پیما ایلام 08432228686
ایران پیما اراک 08633120612
رویال سفر ایرانیان یزد 03537234500
سیروسفر کاشمر 05155224133
میهن نور آمل 01143295225
پیک صبا فولادشهر 03152623630
سیروسفر تهران ترمینال آزادی 02144662866
آسیا سفر ایذه 06143651313
گیتی پیما شوشتر 06136221301
تک سفر ایلام 08432227390
مارال سیر مشهد 05138518051
پیک معتمد کرج 02632709927
رویال سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق 06132289706
ماهان سفر ایرانیان شیراز پایانه مدرس 09171000014
راه پیما پارسیان شعبه دهدشت 07433330773
همسفر چابکسواران شاهین شهر 03145230540
گيتى پيما ايران دفتر ایروان 02144632007
پی ام تی اهواز شعبه پایانه شرق 06133780011
سیروسفر بیشاپور 07142239300
همسفر چابکسواران ساری 01133242100
لوان نور شیراز شعبه کاراندیش 07137304713
ایمن سفر ایرانیان نطنز 03154224636
ایران پیما قم 02536641119
گیتی پیما میناب 07642226140
رویال سفر تهران ترمینال جنوب 02155189006
سیروسفر کرج 02632721134
سیروسفر زاهدان 05433432674
سیروسفر ساری 01133248396
آریا سفر آمل 01143291094
راه پیما پارسیان بندرعباس 07633665015
ایمن سفر ایرانیان تهران جنوب تعاونی 6 02155185347
گیتی پیما خمینی شهر 03133602353
بیدار دل 09050131171
همسفر چابکسواران زابل 05432295026
آریا سفر آسیا بشرویه تعاونی 11 05632772400
تعاونی 15 ترابر بی تا قم 02536642732
ایمن سفر ایرانیان تهران غرب (آزادی) تعاونی 6 09190891411
دنیاگردان خراسان 05138531042
لوان نور ایرانشهر 05434255600
دلفان سیر نماینده ایران پیما نورآباد (لرستان) 06632729888
سفر سیر آریا دامغان 02335232714
سواری رانی نسیم نور دریا 09120719727
ترابر بی تا تعاونی 15 جیرفت 03443350004
پیک صبا سیرجان تعاونی 17
لوان نور شهرکرد 03832271291
ترابر بی تا آران و بیدگل 03154752223
دیدار سیر نصف جهان 03135210005