استعلام بلیط اتوبوس

لطفا قبل از استعلام به موارد زیر دقت کنید.


اگر به هردلیلی اطلاعات بلیط خود را ندارید یا اطلاع ندارید بلیط شما در چه وضعیتی قرار دارد این بخش به یاری شما می آید.
داشتن شماره موبایل و کدملی وارد شده هنگام خرید الزامی است. در صورتی که خرید بلیط شما برای چند مسافر بوده است، فقط با کد ملی و شماره موبایل سرپرست می توانید بلیطهای خود را استعلام بگیرید.
در صورتی که اطلاعات شما صحیح باشد و بلیط صادر شده باشد، میتوانید

وضعیت کامل بلیط

را مشاهده نمایید.
با توجه به اختلالات سراسری سامانه پیامکی، در صورت عدم دریافت پیامک کد تاییدیه با شماره 09129090377 تماس حاصل نمایید.
شماره موبایل مسافر
ملیت
کد ملی/شماره گذرنامه مسافر