مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به یزد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
150,000 ریال
127,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
15:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال first class
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
17:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
130,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
150,000 ریال
127,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
150,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
19:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
20:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
130,000 ریال

توضیحات :
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
130,000 ریال
110,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
23:55
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال