مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به یزد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
155,000 ریال


عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
155,000 ریال