مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به یزد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به يزد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
130,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به يزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
130,000 ریال
117,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد