مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به نائین

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
06:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
08:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
12:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به نائين
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ميدي باس
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
70,000 ریال

توضیحات :