مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
06:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/04/30
06:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
240,000 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
06:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
07:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم تهران جنوب
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي) فرودگاه امام خميني
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
08:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/04/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال

قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

قم
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج اتوبوس کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1396/04/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين (عوارضي)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
قم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
قم تهران جنوب
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/04/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
185,000 ریال

تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال

قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه مقصدنهائي ارژانتين
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
140,000 ریال

قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال

قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب بابل
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب قم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش تک سفر مهمان نواز جاده ها
سبزوار سمنان شاهرود تهران جنوب قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
189,600 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
پايانه بيهقي قم
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

تهران جنوب قم

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال سه محور
1396/04/30
23:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال

قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم