مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
06:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/08/30
06:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران قم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/08/30
06:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/08/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
07:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/08/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
185,000 ریال
155,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/08/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم تهران جنوب
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
09:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
140,000 ریال
113,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
قم تهران
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج اتوبوس کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
185,000 ریال
155,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

قم
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/08/30
11:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
11:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/08/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
تهران جنوب قم

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياتک
1396/08/30
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
185,000 ریال
148,000 ریال

قم
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/08/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

بابل گرگان تهران جنوب قم ساري
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
185,000 ریال
155,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/08/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/08/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
201,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران جنوب
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
185,000 ریال
149,850 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران قم
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران آزادي