مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

08:30

8

اتوبوس مارال

240,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

09:00

4

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 15

185,000 ریال

157,250 ريال

مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

09:00

29

اتوبوس ولوو46

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

09:30

4

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره

% 15

185,000 ریال

157,250 ريال

توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

09:30

24

اتوبوس وي اي پي

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

09:30

11

اتوبوس 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

10:00

10

اتوبوس فرست کلاس

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)

اصفهان کرج اتوبوس کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

10:00

11

اتوبوس کلاسيک مارال

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

اصفهان تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

10:30

24

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

240,000 ریال

192,000 ريال

برگشت از گيتي پيما آزادي خريد از سايت 20درصد تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

10:45

13

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

140,000 ریال

119,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

11:00

14

اتوبوس فرست کلاس

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي) تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

11:15

10

اتوبوس وي اي پي

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

11:30

24

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

140,000 ریال

119,000 ريال

باآرزوي سفري خوش
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

11:30

15

اتوبوس 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

11:30

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

11:45

13

اتوبوس (vip) 25

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

12:15

12

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

12:15

25

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

12:30

13

اتوبوس کلاسيک31

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

12:45

25

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم

اصفهان پایانه صفه تهران

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

12:45

15

اتوبوس اسكانياتك صندلي

185,000 ريال

تهران جنوب قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

12:45

15

اتوبوس اسکانيا44

% 6

140,000 ریال

131,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن)

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

13:00

1

اتوبوس 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

13:00

24

اتوبوس وي اي پي

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

13:15

10

اتوبوس مارال

240,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

13:30

4

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

13:45

12

اتوبوس (vip) 25

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

14:00

5

اتوبوس فرست کلاس

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آزادي (پايانه غرب)

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

14:00

6

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
قم تهران جنوب تهران پارس (پايانه شرق)

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

14:30

13

اتوبوس وي آي25

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان کرج (ميدان72تن)

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

14:45

14

اتوبوس ولو 44

% 6

140,000 ریال

131,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن) تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

15:00

8

اتوبوس اسکانيا25

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

15:30

12

اتوبوس 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

15:45

17

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب قم

اصفهان پایانه صفه گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

15:45

8

اتوبوس اسكانيا

% 20

140,000 ریال

112,000 ريال

ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

16:00

0

اتوبوس اسکانيا25

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) فرودگاه امام خميني

اصفهان پایانه صفه تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

16:15

24

اتوبوس بي 9

240,000 ريال

تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

17:30

13

اتوبوس درسا مانيتوردار

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

19:00

9

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

19:15

12

اتوبوس فرست کلاس

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

22:15

16

اتوبوس وي اي پي

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

22:30

10

اتوبوس وي آي25

% 21

240,000 ریال

189,600 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

اصفهان پایانه صفه تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

23:00

0

اتوبوس بي 9

240,000 ريال

تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

23:00

16

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

23:00

6

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

23:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

140,000 ریال

119,000 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

23:15

6

اتوبوس مارال سه محور

240,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

23:45

0

اتوبوس ولوو درجه يک 42نفره

% 15

140,000 ریال

119,000 ريال

سفر بخيــر
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/03/05

23:45

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/03/05

24:00

8

اتوبوس (vip) 25

240,000 ريال

قم تهران بيهقي