مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

06:15

12

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

06:30

30

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

08:00

7

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

08:00

22

اتوبوس ولوو46

% 5

140,000 ریال

133,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

09:00

3

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

09:15

20

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

240,000 ریال

192,000 ريال

خريد از سايت 20درصد تخفيف برگشت از گيتي پيما کرج
قم تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

10:00

2

اتوبوس فرست کلاس

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک
قم (عوارضي)

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

10:30

9

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

140,000 ریال

133,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

10:30

20

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

240,000 ریال

192,000 ريال

برگشت از گيتي پيما آزادي خريد از سايت 20درصد تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

11:00

12

اتوبوس فرست کلاس

% 6

240,000 ریال

225,600 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

11:15

21

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

140,000 ریال

133,000 ريال

باآرزوي سفري خوش
قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

11:50

4

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

12:15

6

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

12:30

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

13:00

25

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

13:30

4

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

14:30

13

اتوبوس وي آي25

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

20:30

14

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 5

185,000 ریال

175,750 ريال

سـفـر بخــير
تهران جنوب بابل آمل قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

22:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

22:30

5

اتوبوس وي آي25

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

240,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

23:00

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

قم

1396/01/03

23:00

25

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

قم

1396/01/03

23:45

8

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

240,000 ریال

228,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا