مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
دليجان قم (ميدان72تن)
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
140,000 ریال
119,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8
قم
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال سه محور
1396/10/27
13:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال
184,800 ریال

قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : وي آي پي /توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
13:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين (عوارضي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/27
14:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
240,000 ریال
180,000 ریال

قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
قم تهران آرژانتين
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران جنوب مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم مارال VIP EURO4 تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/10/27
14:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
14:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8
قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين (عوارضي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
184,800 ریال

قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قم مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
140,000 ریال
112,000 ریال

بابل گرگان ساري قم
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
185,000 ریال
155,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين (عوارضي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
30 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به قم مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
140,000 ریال
98,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان تهران پارس قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين (عوارضي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
قم تهران آزادي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين (عوارضي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/10/27
19:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
قم تهران جنوب
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
201,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/10/27
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
184,800 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

قم تهران آزادي
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
185,000 ریال
149,850 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو46
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : وي آي پي
قم تهران آزادي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/10/27
23:59
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)