مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
عباس آباد (مازندران ) چالوس کرج تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
قم
25 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
246,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
232,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
قم
25 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
22 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
396,000 ریال
308,880 ریال

قم تهران جنوب
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
232,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران تهران پارس قم
20 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vip 25نفره
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط با سرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از20الي 30 درصد تخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : /توقف پايانه صفه کاوه
تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
30 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس دورسا مانيتور دار
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
396,000 ریال
277,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
396,000 ریال
336,600 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:40
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : توجه مسافرين محترم با سرچ عدل جي درگوگل باخريد بليط از20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل جي بهرمند شويد

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
312,000 ریال

25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
قم تهران جنوب
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1397/03/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال


گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
23:50
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
تهران آرژانتين
20 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vipسه محور
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توجه /مسافرين محترم فقط باسرچ عدل صفه درگوگل وخريدبليط از 20 الي 30 درصدتخفيف سايت عدل بهرمند شويد
تهران جنوب تهران آرژانتين
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/29
23:58
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
396,000 ریال
348,480 ریال

قم
26 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پايانه بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/29
23:58
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
396,000 ریال
293,040 ریال

توضیحات : نوع اتوبوس اسکانيا مدل درسا مانيتورداريورو 4
تهران جنوب
26 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/29
23:58
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
396,000 ریال
293,040 ریال

توضیحات : حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآن مبارکباد
تهران آزادي
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
395,000 ریال
296,250 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
تهران تهران پارس تهران جنوب
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم تهران جنوب
25 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
396,000 ریال
316,800 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
356,400 ریال

قم تهران آزادي
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پايانه بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
246,000 ریال

توضیحات : سفربخير
قم تهران جنوب