مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

10:00

15

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

10:15

23

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

10:30

18

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

10:30

22

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

برگشت از گيتي پيما آزادي خريد از سايت 20درصد تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

10:30

14

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

11:00

16

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

قم

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

11:00

17

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي) فرودگاه امام خميني

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

11:15

24

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

باآرزوي سفري خوش
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

11:15

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

11:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

11:30

23

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

11:45

14

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

11:50

7

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

12:00

14

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

12:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/02/04

12:30

14

اتوبوس کلاسيک31

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

12:30

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

12:30

14

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

12:45

9

اتوبوس اسکانيا44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
دليجان قم (ميدان72تن)

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

12:45

13

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

13:00

24

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

13:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم

اصفهان پایانه صفه تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

13:00

19

اتوبوس اسكانياتك صندلي

260,000 ريال

تهران جنوب قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

13:30

12

اتوبوس مارال

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

13:30

4

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

13:30

24

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر بخير
قم تهران جنوب

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

13:30

3

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

13:45

11

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

14:00

10

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

14:15

11

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

14:15

0

اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه

اصفهان پایانه صفه تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

14:30

9

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

14:30

12

اتوبوس مارال

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

14:30

8

اتوبوس وي آي25

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

14:45

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان کرج (ميدان72تن)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

14:45

25

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن) تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

15:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

15:00

12

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

15:00

15

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان گرگان

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

15:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل ساري تهران جنوب آمل

اصفهان گرگان

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

15:30

0

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
بابل ساري تهران جنوب قائم شهر آمل

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

15:30

17

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/02/04

15:45

19

اتوبوس کلاسيک 32

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

16:00

15

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

16:00

3

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/02/04

16:30

22

اتوبوس ولو 44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان شاهرود

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

16:30

21

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
دامغان سمنان تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/02/04

16:45

23

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

17:00

5

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره

% 15

260,000 ریال

221,000 ريال

سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

17:15

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل آمل تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

17:30

17

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

18:00

23

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/02/04

18:00

14

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان چالوس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

18:30

13

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/02/04

18:30

42

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

19:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سـفـر بخيــر
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

19:00

3

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

19:15

19

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

19:30

3

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان تنکابن

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/02/04

19:30

19

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
نوشهر چالوس محمودآباد (مازندران) آمل تهرانپارس

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

19:45

15

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

20:30

25

اتوبوس مان

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

20:30

18

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سـفـر بخــير
آمل بابل قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

21:30

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

22:15

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم

اصفهان( کاوه) شهريار

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

22:15

19

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي کرج

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

22:30

4

اتوبوس اسکانيا VIP

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

22:30

26

اتوبوس مان

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:00

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

23:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:00

34

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:00

20

اتوبوس کلاسيک 32

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان پایانه صفه تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:00

25

اتوبوس بي 9

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

23:15

11

اتوبوس مارال سه محور

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

23:15

5

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي

اصفهان تهران

پایانه جی اصفهان

تهران

1396/02/04

23:15

3

اتوبوس اسکانيا32

260,000 ريال

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

آرژانتين

1396/02/04

23:15

12

اتوبوس سه محور

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان کرج از مسير تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

23:30

15

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:30

13

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:45

16

اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:45

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

23:45

25

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:59

2

اتوبوس وي آي25

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

23:59

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:59

2

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:59

20

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/04

23:59

12

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/04

23:59

14

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/02/04

24:00

9

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

قم تهران بيهقي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا