مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
11:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
قم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/31
11:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
12:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
قم تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
12:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
12:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
قم تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

قم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
12:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
12:45
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
260,000 ریال

تهران جنوب قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
12:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن)
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/31
13:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال

قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
13:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/31
13:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهران جنوب تهرانپارس

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/31
14:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25
1396/04/31
14:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه مقصدنهائي ارژانتين
قم تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب بابل
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

ساري گرگان بابل تهران جنوب قم
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس ولووB9
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

توضیحات :
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : شاهرود
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران پارس مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران پارس مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

آمل گرگان ساري تهران پارس
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش تک سفر مهمان نواز جاده ها
شاهرود سمنان تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران پارس مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهرانپارس مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير/وي آي پي
آمل بابل تهران جنوب
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
پايانه بيهقي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
260,000 ریال
247,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران آزادي

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال سه محور
1396/04/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/04/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
260,000 ریال

توضیحات :
تهران
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخيــر
تهران آرژانتين
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي رابراي شما آرزوميکنم
تهران جنوب تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران جنوب تهران آرژانتين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي