مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

08:00

11

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

10:00

3

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

11:00

15

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

14:00

9

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

14:30

13

اتوبوس وي آي25

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

15:00

8

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

16:00

9

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

17:30

16

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

19:15

15

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

پايانه بيهقي

1396/01/07

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

330,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:00

30

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:00

16

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

آرژانتين

1396/01/07

23:15

12

اتوبوس سه محور

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:30

5

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:45

0

اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:45

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:59

16

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:59

2

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/07

23:59

7

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا