مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

08:00

7

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

10:00

7

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

11:00

12

اتوبوس درسا مانيتوردار

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي) تهران آرژانتين

اصفهان پایانه صفه تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

13:00

19

اتوبوس اسكانياتك صندلي

260,000 ريال

تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

14:00

12

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

14:30

13

اتوبوس وي آي25

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

15:00

13

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

15:00

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

16:00

8

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

17:30

16

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

19:15

16

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

پايانه بيهقي

1396/02/09

22:30

3

اتوبوس اسکانيا VIP

330,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:00

22

اتوبوس کلاسيک 32

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:00

32

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:15

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير
قم تهران آرژانتين

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

آرژانتين

1396/02/09

23:15

15

اتوبوس سه محور

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:30

13

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:45

16

اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:45

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:59

13

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:59

5

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:59

15

اتوبوس وي آي25

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/02/09

23:59

13

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران بيهقي

1396/02/09

23:59

9

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

قم تهران بيهقي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا