مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/07/29
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
تهران جنوب قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

تهران آزادي (پايانه غرب) تهران جنوب قم
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
14:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه مقصدنهائي ارژانتين
تهران آرژانتين
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
17:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قم تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آرژانتين(پايانه بيهقي)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
کرج تهران پارس (پايانه شرق)
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران جنوب
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
260,000 ریال
210,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/07/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

تهران جنوب
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
205,000 ریال
194,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس vipسه محور
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
تهران بيهقي
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
267,300 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران جنوب تهران آرژانتين