مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
25 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
تهران جنوب

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:50
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1397/02/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
تهران آرژانتين
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1397/02/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال جي
تهران جنوب تهران آرژانتين
17 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران پايانه بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
23:58
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
273,900 ریال

توضیحات : نوع اتوبوس اسکانيا مدل درسا مانيتورداريورو 4
قم تهران جنوب
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران