مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
01:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
08:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
10:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
273,900 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به پايانه بيهقي مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
پايانه بيهقي قم

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
قم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
260,000 ریال
215,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/04/05
23:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/05
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر بخيــر
تهران آرژانتين

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
23:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران بيهقي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

قم تهران بيهقي
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
23:59
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
23:59
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/05
23:59
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
273,900 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب