مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه بیهقی (آرژانتین)

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/29
12:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير//وي- آي- پي
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/29
14:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه مقصدنهائي ارژانتين
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
18:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قم تهران جنوب
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به پايانه بيهقي مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/05/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
پايانه بيهقي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
260,000 ریال
215,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي و بستن کمربندالزامي ميباش
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/05/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 42نفره
1396/05/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفر بخير
تهران آرژانتين قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
273,900 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آرژانتين مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران جنوب تهران آرژانتين
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
310,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد