مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا
مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

14:15

6

اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

14:30

16

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهران جنوب تهرانپارس

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

14:30

12

اتوبوس مارال

330,000 ريال

اصفهان پایانه صفه تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

14:30

44

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

14:30

21

اتوبوس وي آي25

% 17

330,000 ریال

273,900 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

14:45

2

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:00

7

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 25

205,000 ریال

153,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
ساري گرگان بابل تهران جنوب آمل

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:30

19

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:30

0

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

بستن کمربندايمني الزاميست
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:30

25

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:45

23

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 25

205,000 ریال

153,750 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
ساري گرگان تهران جنوب قائم شهر بابل

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:45

22

اتوبوس کلاسيک 32

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب قم

اصفهان پایانه صفه گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:45

0

اتوبوس اسكانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

15:45

10

اتوبوس ولو 44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

16:00

2

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان شاهرود

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

16:30

20

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

16:45

20

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان پايانه کاوه تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

17:00

13

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

17:00

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

17:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

17:15

9

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سمنان تهران جنوب

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

17:15

7

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 25

260,000 ریال

195,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

18:00

17

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 25

260,000 ریال

195,000 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قم قائم شهر

اصفهان شيروان (خراسان )

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

18:00

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

سفر بخير /برگشت ازتک سفر بجنورد
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

18:30

34

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان چالوس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

18:30

4

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

19:30

5

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

20:30

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

20:30

23

اتوبوس مان

% 11

330,000 ریال

293,700 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

22:15

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

22:30

25

اتوبوس مان

% 11

330,000 ریال

293,700 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

330,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:00

21

اتوبوس کلاسيک 32

% 17

260,000 ریال

215,800 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم

اصفهان پایانه صفه تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:00

9

اتوبوس بي 9

330,000 ريال

تهران جنوب قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:15

6

اتوبوس اسکانيا32

260,000 ريال

تهران

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:15

6

اتوبوس مارال سه محور

330,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:15

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 25

205,000 ریال

153,750 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:15

16

اتوبوس سه محور

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:30

14

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:45

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

330,000 ریال

247,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:45

22

اتوبوس وي آي پي

% 11

330,000 ریال

293,700 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:45

0

اتوبوس ولوو درجه يک 42نفره

% 25

205,000 ریال

153,750 ريال

سفر بخيــر
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:59

14

اتوبوس وي آي25

% 17

330,000 ریال

273,900 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:59

19

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 25

205,000 ریال

153,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:59

5

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/03/08

23:59

9

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

قم تهران بيهقي