مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه جنوب

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8
قم
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
200,000 ریال
170,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
دليجان قم (ميدان72تن)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال سه محور
1396/10/27
13:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
254,100 ریال

قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
13:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/27
14:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

قم تهران جنوب
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

قم مارال VIP EURO4 تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
قم تهران آرژانتين

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
14:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8
قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
ساري گرگان آمل تهران جنوب قائم شهر
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
254,100 ریال

قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
قم تهران آرژانتين
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
260,000 ریال
218,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران قم
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ولووB9
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال

توضیحات :
تهران آزادي تهران آرژانتين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : شاهرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شاهرود سبزوار سمنان تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30نفره
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
قم تهران جنوب
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/10/27
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
254,100 ریال

قم تهران جنوب
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
260,000 ریال
210,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي آي پي
قم تهران آزادي

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/10/27
23:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
23:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب تهران آزادي
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران جنوب تهران آرژانتين
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران جنوب
23 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
254,100 ریال

تهران جنوب

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي (پايانه غرب)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/10/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
23:40
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
205,000 ریال

توضیحات :
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/10/27
23:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تهران تعاوني 8
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
23:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1396/10/27
23:55
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران جنوب تهران آرژانتين
19 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/10/27
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
267,300 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/10/27
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
تهران جنوب
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
تهران جنوب