مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه جنوب

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس وي اي پي تخت شو
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات :
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران جنوب تهران قم
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : شاهرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي ازمسيرتهران
سمنان دامغان تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
30 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
231,000 ریال

توضیحات : توجه توجه حرکت سرويس فوق از مسير تهران مي باشد
شاهرود سبزوار سمنان تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
18:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
آمل قم تهران جنوب قائم شهر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر تهران پارس
23 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
330,000 ریال
254,100 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب تهران پارس
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
290,400 ریال

قم تهران جنوب
23 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال 30 نفره
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
260,000 ریال
200,200 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب قم

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 29
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
260,000 ریال
208,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران جنوب مارال VIP EURO4 مقصدنهایی : تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : برگشت پايانه غرب ميهن نور آريا ساعت06/45
تهران جنوب مارال VIP EURO4 قم مارال VIP EURO4
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
تهران جنوب

عدل اصفهان پایانه جی
عدل اصفهان پایانه جی
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/02/31
23:40
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
180,000 ریال

توضیحات :
23 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
254,100 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
تهران جنوب

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:50
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1397/02/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
تهران آرژانتين
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1397/02/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال جي
تهران جنوب تهران آرژانتين

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
23:58
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
205,000 ریال

12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پايانه بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
23:58
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
290,400 ریال

توضیحات : نوع اتوبوس اسکانيا مدل درسا مانيتورداريورو 4
قم تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم تهران جنوب
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
تهران پارس تهران جنوب تهران