مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
06:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
06:10
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
قم تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
06:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
26 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/12/07
06:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
244,200 ریال

تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
06:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
07:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
قم تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/12/07
07:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/12/07
08:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران آزادي
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
10:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

قم تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
11:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
11:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
12:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران آزادي
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
12:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

قم تهران جنوب
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
300,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
شهريار تهران آزادي قم
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
14:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
قم تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
14:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/12/07
14:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
300,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1396/12/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
19:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
کرج چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
21:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
22:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : قزوين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
1396/12/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران آزادي
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آزادي (پايانه غرب) مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1396/12/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

تهران آزادي (پايانه غرب)
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/12/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آزادي (پايانه غرب)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

تهران آرژانتين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/12/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/12/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : برگشت پايانه غرب ميهن نور آريا ساعت06/45
تهران جنوب مارال VIP EURO4
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
23:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1396/12/07
23:55
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آرژانتين تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/07
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است