مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/02/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/02/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج قم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/02/31
14:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
25 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

تهران جنوب قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1397/02/31
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

قم تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
کرج چالوس تهران آزادي عباس آباد (مازندران )
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج
29 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
234,300 ریال

قم تهران جنوب

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب قم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس first classمارال
1397/02/31
22:50
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
تهران آزادي
25 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : برگشت پايانه غرب ميهن نور آريا ساعت06/45
تهران جنوب مارال VIP EURO4 قم مارال VIP EURO4
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1397/02/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال جي
تهران جنوب تهران آرژانتين

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/02/31
23:58
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآن مبارکباد
قم تهران آزادي
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران آزادي
21 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

قم