مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
06:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
06:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/09/21
06:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

قم تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
07:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
07:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
07:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
08:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
08:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

قم تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/09/21
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/21
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب قم
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما آزادي* خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
قم تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
11:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/09/21
12:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
12:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تهران آزادي (پايانه غرب)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/09/21
13:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال

تهران جنوب قم
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
13:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

قم تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/21
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/21
14:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/09/21
14:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
14:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

قم تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
14:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
15:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/09/21
15:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

قم تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
16:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش/وي.آي پي
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
19:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : چالوس _ تنکابن از مسير کندوان/توقف بعدي پايانه کاوه
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/09/21
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران جنوب
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي VIPمارال يورو 4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

تهران جنوب VIPمارال يورو 4 تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
قم تهران آزادي
20 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/21
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس vipسه محور
1396/09/21
23:59
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با جي مشترک مي باشد
تهران جنوب تهران آرژانتين