مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تهران پایانه غرب (آزادی)

روز شنبه در تاریخ 1396/04/03
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/04/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
پايانه بيهقي قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران آزادي

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال سه محور
1396/04/03
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال

قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سه محور
1396/04/03
23:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي