مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

12:00

11

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

12:15

24

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

12:15

8

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

13:00

2

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

13:30

5

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

13:30

11

اتوبوس مارال

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

13:45

7

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

14:15

12

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

14:30

0

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب

اصفهان کرج (ميدان72تن)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

14:45

33

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن) تهران آزادي

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

14:45

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

15:30

19

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

19:00

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

19:45

18

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تنکابن

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

20:45

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

ساري چالوس تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

21:30

5

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي

اصفهان( کاوه) شهريار

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

22:15

19

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي کرج

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

23:00

9

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

23:15

6

اتوبوس مارال سه محور

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

23:15

17

اتوبوس سه محور

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان کرج از مسير تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

23:30

15

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

23:59

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/02/10

23:59

13

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا