"کتاب سفر به ایران در قرن هفدهم"

کتابی خواندنی در مورد ایران قرن هفدهم است که با قلم سعیده بوغیری نگاشته شده است.
در این کتاب به تفضیل به ایران قرن 17 می پردازد، در ادامه بخش کوچکی از صفحات آغازین کتاب آورده شده است.
به علاقه مندان به کتاب های تاریخی، گردشگری توصیه می شود کتاب معرفی شده را مطالعه فرمایند.

در زمانی که جابه جایی در شرق افزایش می یابد، ایران مکانی است که حداکثر اطلاعات ممکن درباره آداب و رسوم ساکنان و نیز درباره پوشش حیوانی و گیاهی آن جمع آوری می شود. گردشگر، آن زمان که مجذوب تاریخ باستان و پراعتبار این سرزمین شده - سرزمینی که در آن، سلسله های پادشاهی شکوهمندی رشد یافته اند - از مشاهده وضعیت کنونی آن غافل نمی ماند، وضعیتی که با نگرانی، کنجکاوی و تحسین به آن می نگرد.     در فرانسه، آثار مربوط به ایران، که بین سال های 1630 تا 1650 بر تعدادشان افزوده می شود، بازتابی از یک جریان حقیقی به شمار می روند؛ این تعداد بین سال های 1650 تا 1720 به نقطه اوج خود می رسد و سفرنامه های مختلفی که مهم ترین آن ها به این شرح اند وارد کتابفروشی ها می شوند: شش سفر اثر ژان باتیست تاورنیه در سال 1676، تاجگذاری شاه سلیمان، سومین پادشاه ایران اثر ژان شاردن در سال 1671، که پس از آن، خاطرات سفرش را در سال 1686 منتشر و در سال 1711، آن را با عنوان قطعی سفرهای جناب شوالیه شاردن به ایران تکمیل می کند.در قرون وسطا، مارکوپولو نیز به نوبه خود در ساخت برخی گونه وارها سهیم می شود. او به خصوص تصویر ناحیه های در حال افول را بازگو می کند که با به خطر انداختن خود در این سفرها به شرح آن می پردازد. مارکوپولو در قرن سیزدهم به چین می رود؛ از سرزمین پاریس می گذرد و در آنجا هشت پادشاهی کوچک می بیند که در اثر خود با عنوان سفرهای مارکوپولو به توصیف وضعیت حزن آورشان می پردازد. این شهرستان بسیار کوچک است که در عهد باستان، بسیار اصیل و برجسته بوده. اما اکنون تاتارها بیشتر بخش های آن را خراب و ویران کرده و بسیار کوچک تر از پیش شده است. او همچنین به وجود نوعی خشونت نگران کننده بومی اشاره می کند. 

درصورت تمایل به خواندن کتاب می توانید آن را به صورت فایل pdf و یا صوتی از اینترنت دانلود کنید و با نسخه چاپی آن را از کتاب فروشی ها خرید کنید.

کتاب سفر به ایران در قرن هفدهم-خرید بلیط اتوبوس- خرید اینترنتی بلیط اتوبوس-پایانه- بلیط اتوبوس-