معرفی کتاب توسعه گردشگری کشورهای اسلامی
هدف پایانه ها از معرفی کتاب نامبرده این است که با خواندن کتاب علاوه بر حس خوب کتاب خوانی با مسائل گردشگری و حمل و نقل نیز آشنا شوید.
ادامه


معرفی کتاب سفر به ایران در قرن هفدهم
خانواده پایانه ها قصد دارد برای ترویج بیشتر کتاب و کتابخوانی در بین مردم کتابهایی در زمینه گردشگری، ایران شناسی و حمل و نقل را به شما معرفی نماید.
ادامه