مسافران عزیز از اول آذر ماه، دریافت خدمات منوط به ارائه کارت واکسن فیزیکی یا کارت واکسن دیجیتال فارسی می باشد، در غیر اینصورت ارائه تست pcr منفی با حداکثر زمان 72 ساعت الزامی می باشد.
تاکنون با رعایت شیوه نامه ها جابجایی مسافر در ناوگان عمومی با 50 درصد ظرفیت انجام می گرفت که با افزایش واکسیناسیون ، ناوگان اتوبوسی اکنون می توانند ظرفیت به کارگیری صندلی ها را به 80 درصد افزایش دهند. همچنین در صورتی که واکسیناسیون سراسری در کشور به 80 درصد برسد استفاده از ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده ای به 100 درصد می رسد. با توجه به مصوبه اخیر ستاد مرکزی مقابله با کرونا استفاده از ناوگان عمومی محدودتر شده است به این شکل که افرادی که واکسن ترزیق نکردند، اجازه استفاده از ناوگان عمومی را ندارند.
مردم می توانند شکایت خود را در زمینه رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی در حمل و نقل جاده ای با شماره تلفن گویای 141 و یا ارسال پیامک به شماره 2000141 و یا با شماره تلفن مدیر مسئولی که در اتوبوس ها نصب است مطرح کنند.