سفرهای نوروزی پنجاه درصد کاهش یافت
با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا در سطح کشور حجم عظیمی از سفرهای نوروزی کاهش یافته است.
ادامه


پیشنهادهایی برای خانه نشینی این روزها
یکی از توصیه‌های جدی برای پیشگیری از ویروس کرونا در خانه ماندن و رعایت نکات بهداشتی است. چه کنیم تا از فرصت خانه نشینی بیشترین بهره راببریم.
ادامه