به اطلاع کلیه مسافران عزیز می رسانیم به جهت شرایط پیش آمده در استان خوزستان، طبق دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مرکزی مبارزه با کرونا کلیه مسافرینی که قصد ترک استان خوزستان به شهرهای دیگر را دارند، می بایست تست کرونا بدهند، در غیر این‌صورت امکان سفر با اتوبوس را نخواهند داشت. به همین دلیل در صورتیکه قصد سفر از هر یک از شهرهای استان خوزستان را دارید بایستی قبل از سفر تست کرونا بدهید و در صورت منفی بودن می توانید سفر کنید.