یکی از اهداف سامانه خرید بلیط اتوبوس پایانه ها ترویج فرهنگ کتاب خوانی است. به این منظور کتاب هایی مرتبط با حمل و نقل را به شما معرفی می کنیم.

نام کتاب: توسعه گردشگری کشور های اسلامی

نویسندگان: دکتر فرید جواهر زاده – محمد رحیمی خوش

تعداد صفحات: 324 صفحه

توسعه گردشگری کشورهای اسلامی | پایانه ها

این کتاب در هشت فصل وضعیت موجود، مشکلات و راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. کشورهای اسلامی در یک نگاه تاریخچه جهانگردی در تمدن اسلامی، اهداف اسلام در صنعت گردشگری، انواع و اثرات صنعت گردشگری از جمله عناوینی هستند که در این کتاب به تفضیل بررسی شده اند.

همچنین یک فصل از کتاب به بررسی اقتصاد مقاومتی و نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی اختصاص یافته است که فصل جدیدی در مطالعات گردشگری در ایران به حساب می آید. در انتها نیز، موانع توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی با رویکرد بررسی مشکلات این صنعت در ایران و راهکارهای توسعه آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی تشریح شده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

قرن بیست و یکم، سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته میشود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرایند دستیابی کشورهایی که از جاذبه های وسیع گردشگری برخوردار هستند، به یک درصد ارزش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود بیست میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصاد هایی نظیر اقتصاد ایران و از جمله کشورهای در حال توسعه اسلامی، این رقم قابل توجه است و می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری، با احتساب 6 درصد از GDP  جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل به این صنعت در آینده ای نزدیک بوده و در صورتی که آثار و منافع غیر مستقیمی نیز مد نظر قرار گیرد حدود 10 درصد GDP  جهان و یک شغل از هر 9 شغل در این صنعت ایجاد خواهد شد.

نویسندگان همچنین با بررسی اجمالی وضعیت موجود، اظهار امیدواری کرده اند که نتایج این کتاب بتواند گامی هر چند کوچک را در مسیر پیشرفت امت اسلامی و تحقق اهداف برشمرده شده از سوی سازمان کنفرانس اسلامی برای توسعه پایدار اقتصادی و همه جانبه کشورهای اسلامی و در نتیجه جهان اسلام برداشته باشد.

پایانه ها نوروز خوبی را برای شما آرزومند است.