به نقل از تین نیوز، برخی از خانواده های زلزله زدگان به ناچار در ترمینال مسافربری ازگله مستقر شده اند. این ترمینال از شرایط نامناسبی برخوردار است و تنها شامل چند سکو می باشد. این ترمینال، شباهتی به یک ترمینال مسافربری ندارد و زمین آن آسفالت نشده و روشنایی مناسبی نیز ندارد. ترمینال ازگله در بهمن ماه 1393 افتتاح شده است. 

ترمینال ازگله

ترمینال ازگله

سامانه پایانه ها به تمام عزیزان وهموطنان حادثه دیده، این حادثه را تسلیت گفته و برای بازماندگان از خداوند متعال طلب صبر و بردباری و سلامتی دارد.