نتیجه ی جستجوی زلزله کرمانشاه

برای خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کلیک کنید.


مستقر شدن خانواده های زلزله زده در ترمینال مسافربری ازگله
در پی زلزله بوجود آمده در غرب کشور برخی از خانواده های زلزله زدگان در ازگله در ترمینال مسافربری ازگله مستقر شدند.
ادامه