ترمینال مراغه

در گذشته شهر مراغه ترمینال های کوچکی داشت که درخور آوازه این شهر نبود، بنابراین مسئولین بر آن شدند تا ترمینال مسافربری مراغه را راه اندازی نمایند.

ترمینال مراغه در زمینی به مساحت 3100 متر مربع با زیر بنای 5  هکتار احداث شد.

امکانات ترمینال مراغه

  • رستوران
  • غذا خوری
  • غرفه های فروش مواد غذایی
  • تلفن همگانی
  • نمازخانه
  • خوابگاه برای استراحت رانندگان

آدرس ترمینال مراغه:

خیابان استاندار، پشت خیابان شکاری، جنب میدان گاز

تلفن ترمینال مراغه: 

0413227070

ترمینال مراغه