مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مراغه قم

پایانه مراغه

منطقه غرب تهران بزرگ

1396/03/02

16:30

32

اتوبوس ولو42

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

سفري توام باآرامش براي شماآرزومنديم
منطقه غرب تهران بزرگ

مراغه منطقه غرب تهران بزرگ

پایانه مراغه

منطقه غرب تهران بزرگ

1396/03/02

21:30

34

اتوبوس بنزO500

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

سفري توام باآرامش براي شماآرزومنديم

مراغه منطقه غرب تهران بزرگ

پایانه مراغه

منطقه غرب تهران بزرگ

1396/03/02

22:30

24

اتوبوس اسکانيا

% 10

430,000 ریال

387,000 ريال

سفري توام باآرامش براي شماآرزومنديم