با ترمینال های مسافربری تهران آشنا شوید
تهران دارای 5 ترمینال به نام های ترمینال جنوب، ترمینال بیهقی، ترمینال آزادی، ترمینال پونک و ترمینال شرق می‌باشد.
ادامه