تاریخ انتشار :  | 

بوشهر با آب و هوای نيمه بيابانی گرم در فصل های سال پذیرای مسافران بسیاری است. اگر قصد سفر به این شهر دارید بلیط بوشهر را با تخفیف ویژه از پایانه ها خرید کنید.


سفر به بوشهر - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس
بندر بوشهر مرکز استان بوشهر از استان‌های جنوب غربی ايران است. جمعيت اين شهر در سال 1390 خورشيدی بالغ بر 195,222 نفر بوده‌است. اين شهر از سمت شمال، غرب و جنوب به خليج فارس محدود شده‌است. نام بوشهر در کتاب‌ها و اسناد تاريخی، تحت نام‌های مختلفی نظير «رام اردشير»، «ابوشهر»، «ليان» و «ريشهر» به ثبت رسيده‌است. بيشتر مردم بوشهر به زبان فارسی تکلم میکنند.
  • جاذبه های ديدنی    
  • صنايع دستی
  • غذاهای سنتی
  • سوغات
موزه رئيسعلي دلواری
قلعه نصوری
موزه دريانوردی خليج فارس
شهر باستانی سيراف
شهر باستانی ريشهر
شهر باستانی سينيز
بافت شهر بوشهر
آب‌انبار قوام
خانه رئيسعلی (موزه)
کليسای خارک
مسجد بردستان (دير)
قلعه نصوری
کاخ بردک‌سياه
گور دختر
کشتی رافائل
خانه قاضی
امامزاده عبدالمهيمن
عمارت کلاه‌فرنگی بوشهر
عمارت گلشن
کليسای ارامنه گريگوری
گورستان مهاجمين انگليسی
قبر جنرال
عمارت کوتی
مدرسه سعادت
عمارت ملک بوشهر
کاخ چرخاب
کوشک اردشير
گور دختر
سنگ‌نبشته هخامنشی (جزيره خارک)
دژ برازجان
نيايشگاه مند
امامزاده شاهزاده ابراهيم
قلعه خورموج
امامزاده امام حسن
تل خندق دهقايد
برج خان
بقعه شيخ منصور خزاعی
قلعه حصار
کاخ کوروش
کاروانسرای دالکی
عمارت اميريه
عمارت تنگستانی
گبه
گليم
عبای پشمی
صنايع دستی دريايی
حصير بافی
سفالگری
منبت
عبا بافی
جاجيم
سفر به بوشهر - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس
لخ لخ
يتيمک بوشهری
گمنه يا للک
قليه ميگو
دوقوس ماهی
دال عدس بوشهری
ميگو سوخاری بوشهری
ميگو پلو بوشهری
کبه
مسقطی جنوبی
سفر به بوشهر - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس
خرما
پنير نخل
خارک پخته
حلوای راشی
حلوا سنگک
حلوا پسکی
ماهی و ميگو
مسقطی
سفر به بوشهر - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس

Payaneha.com