در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است كه علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‏ شود. صنعت حمل و نقل در جمهوری اسلامی ایران، دورانی پرفراز و نشیب را پشت سرگذاشته كه ویژگی اصلی آن تلاش برای دستیابی به جایگاهی والاتر و فردایی بهتر است. حمل و نقل با ایفای رابط میان بازار تولید و بازار مصرف به مثابه پایه های پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از آن به سمت توسعه ی پایدار حرکت می کنند. صنعت حمل و نقل صنعتی بالقوه توانمند است که در مناسبات اجتماعی و اقتصادی جهان امروز نقش و جایگاه ویژه ای دارد.
برخورداری از شبکه ی حمل ونقل کارآمد یکی از عوامل زمینه ساز توفیق تمدن ها در عرصه ی تولید و بازرگانی داخلی و خارجی بوده و تمدن باستانی و پر افتخار ایران نیز بخشی از موقعیت و اقتدار تاریخی خود را مدیون موقعیت جغرافیایی خاص و نظام توانمند و انعطاف پذیر حمل و نقل بوده است.
بی شک  رسیدن به توسعه  پایدار شهری و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران در حوزه حمل و نقل می باشد.
26  آذر ماه روز حمل و نقل بهانه ای است تا  از زحمات و تلاشهای  کلیه عزیزان  در این عرصه تشکر و قدر دانی بعمل آوریم. سامانه خرید بلیط اتوبوس پایانه ها فرارسیدن هفته حمل و نقل را به کلیه دست اندرکاران و اعضای خانواده بزرگ حمل و نقل که در راستای نیل به اهداف بخش حمل و نقل جاده ای کشور زحمات زیادی کشیده اند تبریک و تهنیت عرض می نماید.