تاریخ انتشار :  | 

اگر قصد سفر به آبادان را دارید وارد سایت پایانه ها شوید و باانتخاب مبدا سفر و تاریخ حرکت، اتوبوس مورد نظر خود را انتخاب و بلیط خود را خرید کنید.


سفر به آبادان - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس
جمعيت آن بر اساس سرشماری سال 1375 252047 نفر بوده است. اين بندر يا جزيره را در كتب قديم عبادان می ناميدند و در قرون اخير به مناسبت مقبره ای منسوب به خضر كه كنار بهمنشير واقع است جزيره الخصر نيز می خواندند.
  • جاذبه های ديدنی 
  • صنايع دستی
  • غذاهای سنتی
  • سوغات
بقعه خضر
کليسای ارامنه (کليسای قاراپت مقدس)
موزه آبادان
سينما نفت آبادان
مسجد (موزه) رانگونی ها
پل کابلی آبادان
اروند رود
حصيربافی
سفر به آبادان - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس
فلافل
متن بريانی با دال عدسی
کوبه عراقی
قليه ماهی
ماهی صبور
سفر به آبادان - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس
خرما
ادويه جات
سفر به آبادان - خرید بلیط اتوبوس - بلیط اتوبوس

Payaneha.com

خرید بلیط اتوبوس از آبادان