منشورحقوق مسافردر سفرهای جاده ای بین شهری


باستناد ابلاغیه شماره 71/ 41795 مورخ 3/ 5/ 95 معاون محترم وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور، موضوع ضوابط ماده 9 آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، منشورحقوق مسافران در سفرهای بین شهری جاده ای به شرح ذیل ابلاغ می گردد.
مسافرحق دارد:
1- بلیت مسافرتی بنام خود را در اختیار داشته باش​د . بلیت ، قرارداد حمل فی ما بین شركت و مسافر است كه بر اساس آن شركت مسئول جابجایی مسافر از مبداء تا مقصد سفر در یك دوره زمانی مشخص با وسیله نقلیه معین می باشد . بلیت صادره متعلق به مسافر می باشد و در صورت اخذ وجه و صدور بلیت ، ارایه سرویس حمل و نقل و رساندن مسافر به مقصد مندرج در بلیت تكلیف شركت و حق مسافر است . مسافر می تواند صدور بلیت دسته جمعی برای خود و همراهان خود را از شركت مطالبه نماید .  مسافران با سن كمتر از 2 سال حق بهره مندی از سرویس رایگان حمل و نقل بین شهری را بدون اختصاص صندلی دارا می باشند .
2- به اطلاعات سفر دسترسی آسان داشته باشد . اطلاعات سفر از قبیل نرخ خدمات ، نوع خدماتی كه مسافر می باید دریافت نماید ، شناسائی نام راننده و مشخصات ناوگان مورد بهره برداری ، مسیر سفر ، محل پیاده شدن ، محل های توقف برای نماز و صرف غذا و... می باشد . 
3- بطور آزادانه نسبت به انتخاب شركت مسافربری و انتخاب صندلی جهت صدور بلیت اقدام نماید .  
4- بمنظور حصول اطمینان از دریافت خدمات استاندارد ، پروانه فعالیت ارائه كننده خدمات را رویت و مطالعه نماید . شركت ها موظفند اصل پروانه فعالیت را در معرض دید و رویت مسافران قرار دهند .
5- از رفتار مناسب و حسن برخورد و تكریم كاركنان شركت و رانندگان و خدمه سرویس های مسافرتی برخوردار گشته و شئونات اخلاقی و اسلامی و انسانی در محیط سفر های بین شهری در باره وی كاملاً رعایت گردد . 
6- از خدمات بموقع و بدون تاخیر بهره مند گردد . در صورت بروز تاخیر در حركت وسیله نقلیه در زمان تعیین شده ، شركت مكلف است در اسرع وقت و حداكثر تا یك ساعت نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام نماید . شركت می باید مسافرین را در زمان مناسب و معمول و با پرهیز از ایجاد تاخیرهای غیر معمول در حین سفر و خارج شدن ناوگان از مسیر اصلی برای مسافرگیری و ... به مقصد برساند . 
7- در چار چوب مقررات نسبت به انصراف از سفر و استرداد بلیت خود اقدام نماید . در صورت انصراف مسافر از سفر ، بهاء بلیت تا یك ساعت قبل از حركت 90% و بعد از آن 50% از كل مبلغ بلیت باید به مسافر مسترد گردد . در صورت بروز تاخیر بیش از یك ساعت در اعزام وسیله نقلیه و بنا به درخواست مسافر ، كل مبلغ بلیت می باید به مسافر مسترد گردد . 
8- از خدمات مطلوب و كاملاً بهداشتی در محیط سفر های بین شهری بهره مند گردد . بویژه توزیع آب آشامیدنی می باید بوسیله ظروف یكبار مصرف صورت پذیرد و تهیه و توزیع مواد خوراكی از مراكز دارای مجوز بهداشتی معتبر و با استفاده از مواد بسته بندی شده دارای پروانه ساخت و دارای تاریخ مصرف معتبر صورت پذیرد .
9- از سفری ایمن و با رعایت كامل اصول ایمنی و دارای پوشش بیمه ای مناسب بهره مند گردد .
10- در محل های مجاز ( بغیر از اطراف پایانه های مسافری ) و با رعایت اصول ایمنی و مقررات ترافیكی از وسیله نقلیه پیاده شود .
11- در مكان های مناسب و به مدت لازم برای انجام فرایض دینی و همچنین صرف غذا در حین سفر توقف نماید . با توجه به طول زمان و بعد مسافت سفر، توقف در زمان های مناسب بین مسیر حق مسافر است و رانندگان می باید جهت تامین نیازهای ضروری مسافرین و رفاه حال آنان با مسافران و بویژه گروه سالمندان و كودكان و بیماران مساعدت و همراهی لازم را بنمایند . 
12- پس از اتمام عملیات فروش اینترنتی بلیت ، پیام كوتاه جهت تایید خرید بلیت دریافت و تصویر چاپی بلیت خریداری شده را دریافت دارد .
13- با رعایت حال سایر مسافرین از تجهیزات و امكانات رفاهی وسیله نقلیه از قبیل كولر ، بخاری ، آبسرد كن ، تلویزیون و... بهره مند گردد . در صورت پخش و نمایش محصولات سمعی و بصری ، شركت مكلف است از محصولات مجاز و با رعایت حقوق تولید كنندگان آن و سایر مقررات مربوطه استفاده نماید . 
14- شكوائیه خود از عملكرد حمل و نقلی شركت ، راننده و كاركنان آن را حداكثر تا یك ماه پس از تاریخ سفر در مراجع حمل و نقلی مربوطه از قبیل ادارات كل راهداری و حمل و نقل جاده ای مطرح و ثبت نموده و به نظام كارآمد رسیدگی به شكایات دسترسی داشته باشد . شركت حمل و نقل مكلف است مدیر پاسخگو را در زمان ارائه خدمات به مسافران در محل سرویس دهی بكارگیرد و شماره تلفن پاسخگوئی شركت و شماره سامانه پیام كوتاه 3000143 را در ظهر بلیت و در داخل وسیله نقلیه در معرض دید مسافران درج نماید . 
15- هرگاه وسیله نقلیه در طول مسیر سفر به هر علت از كار بازماند ، امكان ادامه مسافرت با وسیله نقلیه مناسب در اسرع وقت و بدون ایجاد هزینه ای اضافی از سوی شركت برای وی فراهم گردد .  
16- توشه همراه خود را تا سقف وزنی 20 كیلوگرم بصورت رایگان در سفر های بین شهری حمل نماید (هزینه حمل اوزان بیشتر با توجه به ابعاد و وزن توشه توافقی است). حداكثر وزن مجاز توشه همراه هر مسافر 40 كیلوگرم می باشد و مسئولیت حفظ و حراست از توشه و جبران كلیه خسارات وارده به توشه تحویل شده به شركت یا فقدان آن بر عهده شركت و راننده تحت پوشش است . شركت می باید برچسب شماره دار توشه را كه شماره آن در بلیت درج شده است بعنوان رسید توشه به مسافر تحویل نماید . پذیرش توشه همراه مسافر در تاریخ حركت مندرج در بلیت بطور رایگان و نگهداری و حفاظت از آن تا قبل از آغاز سفر و حمل ویلچر همراه مسافران معلول بطور رایگان تكلیف شركت و حق مسافر است .​

( عبارت شركت مسافربری در این منشور پوشش دهنده مفهوم موسسه مسافربری نیز می باشد )