حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور صبح روز دوشنبه 17 تیرماه با محمد بدر ناصر معاون امنیتی وزیر کشور عراق دیدار کرد.
در پایان این نشست توافقی دوجانبه انجام شد که طبق آن برای ایام اربعین صدور ویزا حذف شد و زائران می‌توانند با داشتن برگه بیمه نامه از مرز عبور کنند.

ویزای اربعین