به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای معاون وزیرراه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سفر یک روزه خود به استانهای اصفهان و یزد با بازدید ازمسیر این کریدور دراستانهای یادشده، افزود : این راه اصلی با کوتاهی که در طول مسیرمرکز کشور به بندرعباس ایجاد می کند، همچنین با توجه به فعال بودن معادن سنگ در این مناطق و پتانسیل حمل بارهای سنگین و معدنی، از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند در مواقع اضطرار جایگزین مسیر اصلی شود.
براساس این گزارش عبدالهاشم حسن نیا که در آستانه سفرهای تابستانی از محور يزد ـ شيراز درحوزه استان يزد بازديد می كرد، اظهار داشت: با توجه به اينكه سفرهای تابستانی آغاز شده است ،باید مرمت تابلوها، انجام خط‌كشی محورها و ‌آشكارسازی نقاط پرحادثه، مدنظر باشد.