بر اساس ابلاغیه‌ی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ و نقل مسافر کشور قیمت بلیط اتوبوس های مسافربری از ششم خرداد نود و هشت 20% افزایش یافته است. لذا مسافرانی که بلیط اتوبوس خود را برای تاریخ های بعد از تاریخ 98/03/06 خریده اند لازم است مابالتفاوت مبلغ قیمت بلیط را هنگام سفر پرداخت نمایند.