خلاف تصور برخی از افراد، نحوه رانندگی با اتوموبیل بیشتر از ظاهر آن میتونه فرهنگ و سطح اجتماعی فرد رو نمایان کنه. چرا که رانندگی با اتوموبیل به خوبی نشون دهنده وجوه مختلف شخصیتی و رفتاری و درک اجتماعی یک انسانه. در واقع نحوه رانندگی نمونه ای بارز از اخلاق اجتماعی اشخاص است، چرا که رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران، افزایش آستانه تحمل فردی در مقابل محرک های ترافیکی و میزان پاکیزگی وسلامت اتوموبیل و ایجاد فضای آرام برای سرنشینان و رانندگان دیگر، همگی نمونه هایی از رفتار اجتماعی راننده است که هنگام رانندگی ناخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس میشود. بی شک شخصیت هر فرد در تمامی ابعاد زندگی او نمود پیدا میکند، افراد با شخصیت نه تنها در محیط خانه و محل کار دارای شرافت و بزرگی هستند، بلکه در پشت فرمان هم متمایز هستن. در ادامه با ما همراه باشید و با 10 ویژگی آنها آشنا شوید:

10 ویژگی رانندگان با شخصیت

1- راهنما می زنند آن قدر این کار را تکرار کرده اند که تبدیل به عادت شده است. آنها علاوه بر تغییر مسیر، برای تغییر لاین هم از راهنما استفاده میکنند و هیچ وقت فورا تغییر مسیر نمیدهند.

2-بوق نمیزنند. از بوق برای حال و احوال پرسی و ابراز عصبانیت استفاده نمیکنند، از این وسیله فقط در شرایط اضطراری، جهت آگاه سازی رانندگان و عابرین بهره میبرند.

3- وسایل ضروری دارند. وسایل ایمنی و ضروری از جک، لاستیک زاپاس و کپسول آتش نشانی گرفته، تا مواد خوراکی را همیشه در خودروشان همراه دارند.

4- فاصله میگیرند با اینکه دست فرمان خوبی دارند، ولی با احتیاط رانندگی میکنند. آنها فاصله مجاز با خودرو جلویی را رعایت میکنند و برای شان اهمیتی ندارد که بقیه در مورد دست فرمانشان چه فکری می کنند.

5- حق تقدم را رعایت میکنند، کامل می ایستند تا عابرین پیاده عبور کنند. وقتی چراغ قرمز می شود با فاصله از خط کشی عابر پیاده توقف میکنند. آنها برای سایر رانندگان احترام قائل می شوند.

6- غیر مجاز نمی رانند، می دانند رعایت سرعت مجاز باعث آسایش خودشان می شود. با خیال راحت و بی دغدغه می رانند و از لایی کشیدن در خیابان ها متنفرند.

7- نور بالا نمی زنند، عادت استفاده از نور بالا را کشته اند. از نور بالا فقط برای آگاه سازی و در جاده های تاریک (با رعایت فاصله طولی خودرو مقابل) استفاده میکنند و از پروژکتورهای عقب و جلو فقط در شرایط مه گرفتگی بهره می برند.

8- عاشق تمیزی هستند همان طور که به سر و وضع خودشان میرسند به خودروشان هم اهمیت می دهند. قسمت های فنی را به صورت دوره ای، بررسی و سرویس میکنند و ماشین شان همیشه برق می زند! هیچ زباله ای به فضای شهر و جاده پرتاب نمیکنند، چون محیط زیست را دوست دارند.

9- منظم هستند از قبل برای مسیرشان برنامه ریزی میکنند و اگر درترافیک قرار گیرند دستپاچه نمی شوند. با باک خالی نمی رانند و هیچ زمانی با دبه خالی در کنار جاده نمی مانند!

10- اگر جریمه شوند، خطای خودشان را میذیرند و با پلیس وارد چانه زنی نمی شوند. آنها متعهد هستند تا رفتارهای نادرست خود را شناسایی کنند و هرگز انجام ندهند.