طرح های تبلیغاتی زیبا بر روی اتوبوس

در این اتوبوس با طراحی زیبا چرخ های اتوبوس تبدیل به اسکیت های غول پیکری شدند.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

اتوبوس زیر با تبلیغات خلاقانه روی آن شبیه قطار لوکوموتیو قدیمی است.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

در طرح اتوبوس زیر در نگاه اول به نظر میرسه که اتوبوس تصادف کرده است.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

در طرح زیر اتوبوس باغ وحش است که با طرح مار رنگامیزی شده است.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

در ادامه تبلیغ خلاقانه دیگری روی اتوبوس میبینید.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

تصویر روی اتوبوس زیر تبلیغ اسپری AXE است که روی اتوبوس نقاشی شده است.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

اتوبوس زیر با طرح  ببر رنگامیزی شده است و در با غ وحش برای جابجایی بازدید کنندگان استفاده می شود.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

طرحی خلاقانه برای اتوبوس فرودگاه جهت جابجایی مسافران.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

این آگهی اتوبوس به عنوان یادآوری در مورد اهمیت دفع زباله های مناسب به کار می رود.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس

تبلیغ مسواک و انعطاف پذیری آن بر روی اتوبوس.

تبلیغات خلاقانه روی اتوبوس