ترمینال زنجان

در جنوب شهر زنجان ترمینال زنجان واقع شده است. ترمینال زنجان در یک ساختمان چهار طبقه قرار دارد و موقعیت ترمینال زنجان از نظر دسترسی بسیار خوب است.

ترمینال زنجان دارای معماری دایره شکل است که به کمک ستون های بلند ساخته شده است.

امکانات ترمینال زنجان

 • غرفه های فروش مواد غذایی
 • غذا خوری و رستوران
 • شعبه بانک و خودپرداز
 • مسجد 
 • نمازخانه
 • خوابگاه برای استراحت رانندگان
 • پارکینگ
 • رمپ ویژه معلولین
 • اتوماسیون حمل بار
 • آرایشگاه 
 •  حمام

ترمینال زنجان