ترمینال زنجان

در جنوب شهر زنجان ترمینال زنجان واقع شده است. ترمینال زنجان در یک ساختمان چهار طبقه قرار دارد و موقعیت ترمینال زنجان از نظر دسترسی بسیار خوب است.

ترمینال زنجان دارای معماری دایره شکل است که به کمک ستون های بلند ساخته شده است.

امکانات ترمینال زنجان

  • غرفه های فروش مواد غذایی
  • غذا خوری و رستوران
  • شعبه بانک و خودپرداز
  • مسجد 
  • نمازخانه
  • خوابگاه برای استراحت رانندگان
  • پارکینگ
  • رمپ ویژه معلولین
  • اتوماسیون حمل بار
  • آرایشگاه 
  •  حمام

ترمینال زنجان