بلیط اتوبوس شیراز از آسیا سفر ماهشهر
139807181

7 %
آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شیراز (فارس)

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مانیتور دار اختصاصی vipدرسا
1399/04/20

12:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
850,000 ریال
790,500 ریال

توضیحات : 09165224521-06152380223شماره تماس جهت رزرو بلیط
نورآباد (فارس) گچساران (دوگنبدان) پایانه امیرکبیر (شیراز) پایانه کاراندیش (شیراز)

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شیراز (فارس)

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس ولو 44
1399/04/20

20:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : 09165224521-06152380223شماره تلفن جهت رزرو بلیط
نورآباد (فارس) گچساران (دوگنبدان) پایانه امیرکبیر (شیراز) پایانه کاراندیش (شیراز)
7 %
آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شیراز (فارس)

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مانیتور دار اختصاصی vipدرسا
1399/04/20

22:15

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
850,000 ریال
790,500 ریال

توضیحات : 09165224521-06152380223شماره تلفن جهت رزرو بلیط
نورآباد (فارس) پایانه امیرکبیر (شیراز) پایانه کاراندیش (شیراز)

رویال سفر ایرانیان ماهشهر
رویال سفر ایرانیان ماهشهر
ماهشهر به شیراز

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانیا/ مانیتوردار شخصی
1399/04/20

10:45

ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
800,000 ریال

5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
ماهشهر به شیراز

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1399/04/20

11:30

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
860,000 ریال
817,000 ریال

توضیحات : تلفن09165167900_06152380111
پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه امیرکبیر (شیراز)

رویال سفر ایرانیان ماهشهر
رویال سفر ایرانیان ماهشهر
ماهشهر به شیراز

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانیا/ مانیتوردار شخصی
1399/04/20

22:45

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
800,000 ریال

5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
ماهشهر به شیراز

محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1399/04/20

23:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
860,000 ریال
817,000 ریال

توضیحات : تلفن09165167900_06152380111
پایانه کاراندیش (شیراز) پایانه امیرکبیر (شیراز)