بلیط اتوبوس اهواز از عدل کرمان پایانه آدینه
1396072645

20 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اهواز

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/09/20

12:30

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
1,040,000 ریال
832,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)
20 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اهواز

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/09/20

13:45

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
1,040,000 ریال
832,000 ریال

پايانه اميرکبير (شيراز)