بلیط اتوبوس اهواز از عدل کرمان پایانه آدینه
1396072645

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
1,040,000 ریال
936,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/07/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
1,040,000 ریال
936,000 ریال