بلیط اتوبوس اصفهان از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139510237


ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1396/07/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
200,000 ریال

اصفهان صفه دورود
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان کاوه اراک
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

اصفهان کاوه خمين
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

اصفهان کاوه جنوب قم
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

اصفهان کاوه قم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا 30
1396/07/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

اصفهان صفه زرين شهر
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

اصفهان کاوه قم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

اصفهان صفه فولادشهر
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

شهرضا اصفهان کاوه
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس مارال سه محور
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

اصفهان صفه اراک

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/07/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

اصفهان صفه قم

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان کاوه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال

اصفهان کاوه قم
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/07/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1396/07/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
360,000 ریال

اصفهان صفه قم
15 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1396/07/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به اصفهان صفه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1396/07/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

اصفهان صفه قم

خرید بلیط از تمام ترمینال ها و شهرها با بهترین قیمت

با اطلاع از ترمینال های مسافربری و شرکت های مسافربری موجود در هر شهر و همچنین قیمت و نرخ مصوب بلیط ها و بیشترین تخفیف ها، می توانید بهترین تجربه خرید اینترنتی را با سامانه پایانه ها تجربه کنید. لذت خرید اینترنتی را با پایانه ها فراموش نخواهید کرد.