مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به کرج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/09/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/09/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

تهران قم