مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به نی  ریز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به ني ريز مقصدنهایی : داراب (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
170,000 ریال

ني ريز فسا استهبان