مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به نی  ریز

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به ني ريز مقصدنهایی : داراب (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/27
20:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

ني ريز فسا استهبان