مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/02/03

18:30

10

اتوبوس سه محور36

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/02/03

19:30

5

اتوبوس اسكانيا

90,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/02/03

22:45

34

اتوبوس اسكانيا

90,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان)

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/02/03

23:55

20

اتوبوس سه محور36

150,000 ريال

اصفهان نائين
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا