مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد پايانه صفه (اصفهان )

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

13:15

17

اتوبوس اسکانيا36

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

14:00

17

اتوبوس اسکانيا44

90,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

14:30

29

اتوبوس اسکانيا44

90,000 ريال

نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

15:45

24

اتوبوس اسکانيا44

90,000 ريال

نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان )

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

16:45

25

اتوبوس اسکانيا44

90,000 ريال

اصفهان نائين

يزد پايانه صفه (اصفهان )

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

18:30

29

اتوبوس اسکانيا36

150,000 ريال

اصفهان نائين

يزد اصفهان

پایانه شهرداری یزد

نائين

1396/03/06

19:30

32

اتوبوس اسکانيا44

90,000 ريال

نائين