مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به میناب

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
300,000 ریال

بندرعباس سيرجان