مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به میناب

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

بندرعباس سيرجان