مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

تهران قم
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

قم کرج