مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال

تهران قم

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
250,000 ریال

تهران قم