مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قم

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

پايانه غرب قم
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/09/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

تهران قم