مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قشم

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به قشم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
560,000 ریال
504,000 ریال

بندرعباس سيرجان