مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قزوین

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
440,000 ریال
396,000 ریال

زنجان قزوين تهران کرج