مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قزوین

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
550,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/04/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
550,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين