مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قزوین

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/07/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
440,000 ریال
396,000 ریال

تهران قزوين زنجان