مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قزوین

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/09/23
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين