مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به قزوین

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال

کرج تبريز تهران زنجان قزوين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
440,000 ریال

تهران قزوين کرج

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
550,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين