مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به طبس

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

طبس ديهوک