مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به شیراز

روز شنبه در تاریخ 1396/07/01
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/01
08:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال


عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
275,000 ریال