مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به سیرجان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به سيرجان
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
07:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
170,000 ریال


میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به سيرجان مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
170,000 ریال

سيرجان