مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به سیرجان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
07:15
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
18:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

بندرعباس سيرجان