مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به سیرجان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
07:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
170,000 ریال


عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
170,000 ریال

بندرعباس سيرجان