مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به سیرجان

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
10 %
میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به سيرجان مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

بندرعباس سيرجان
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
170,000 ریال
153,000 ریال

بندرعباس سيرجان