مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به زنجان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/09/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين