مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به زنجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
800,000 ریال

تبريز زنجان تهران قزوين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1397/03/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
800,000 ریال

تهران کرج زنجان قزوين