مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به زنجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
700,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
530,000 ریال

تهران قزوين زنجان