مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به زنجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
700,000 ریال

کرج تبريز تهران زنجان قزوين

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
530,000 ریال

تهران قزوين زنجان