مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به زنجان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس مارال سه محور
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
700,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين