مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

05:30

36

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

06:45

32

اتوبوس ولوبي 9

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

08:45

8

اتوبوس بي 9تک

170,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

10:00

35

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

11:00

33

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

12:15

36

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

3000143
رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

16:00

32

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/01/03

20:45

28

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا