مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/02/10

12:15

30

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/02/10

16:00

29

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/02/10

18:45

34

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/02/10

20:45

34

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان

يزد کرمان

پایانه شهرداری یزد

رفسنجان

1396/02/10

22:45

36

اتوبوس اسكانيا

120,000 ريال

رفسنجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا