مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به دورود

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به دورود مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال

انديمشک خرم آباد (لرستان ) دزفول اصفهان دورود

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به دورود مقصدنهایی : خرم آباد (لرستان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
300,000 ریال

اصفهان نجف آباد (اصفهان ) دورود اليگودرز