مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به داراب فارس

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به داراب (فارس )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

ني ريز فسا استهبان