مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به خرم آباد

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به خرم آباد (لرستان ) مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
370,000 ریال

انديمشک خرم آباد (لرستان ) دزفول اصفهان دورود

عدل یزد پایانه شهرداری
عدل یزد پایانه شهرداری
يزد به خرم آباد (لرستان )
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
370,000 ریال

اصفهان نجف آباد (اصفهان ) دورود اليگودرز