مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

يزد اروميه

پایانه شهرداری یزد

تهران

1396/03/04

15:00

22

اتوبوس b9R

500,000 ريال

زنجان تهران کرج قزوين

يزد تبريز

پایانه شهرداری یزد

تهران

1396/03/04

18:00

26

اتوبوس اسکانيا36

390,000 ريال

زنجان قزوين تهران کرج

يزد کرج

پایانه شهرداری یزد

تهران

1396/03/04

23:00

20

اتوبوس ولو 44

290,000 ريال

تهران قم