مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس یزد به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به تهران مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس b9R
1396/04/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
500,000 ریال

زنجان تهران کرج قزوين

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به تهران مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
390,000 ریال

زنجان قزوين تهران کرج

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
400,000 ریال

تهران قم

میهن نور یزد
میهن نور یزد
يزد به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه شهرداری یزد
اتوبوس ولو 44
1396/04/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
290,000 ریال

تهران قم